Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 48 xuất bản ngày 29/07/2008: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22/07/2008 Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Qui định giá hoa màu cây trái, diêm nghiệp, nuôi trồng thủy sản phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 03 đến trang 23)
09/07/2008 Quyết định số 2332/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí triển khai phần mềm qui trình một cửa tích hợp vào website tại Sở Công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2008. (từ trang 24 đến trang 26)
09/07/2008 Quyết định số 2333/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí xây dựng phần mềm Công báo điện tử. (từ trang 27 đến trang 29)
09/07/2008 Quyết định số 2334/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2008. (từ trang 30 đến trang 32)
09/07/2008 Quyết định số 2335/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2008. (từ trang 33 đến trang 36)
09/07/2008 Quyết định số 2339/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí hộ tịch tại các xã, phường, thị trấn thuộc thị xã Bà Rịa và huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 37 đến trang 43)
15/07/2008 Quyết định số 2389/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất xây dựng Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch 3, huyện Tân Thành. (từ trang 44 đến trang 47)
15/07/2008 Quyết định số 2390/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất xây dựng Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch 2, huyện Tân Thành. (từ trang 48 đến trang 51)
15/07/2008 Quyết định số 2391/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất xây dựng Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Tóc Tiên 2, huyện Tân Thành. (từ trang 52 đến trang 55)
21/07/2008 Quyết định số 2429/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án Khu nhà ở cán bộ công nhân viên Nhà máy đóng tàu Ba Son tại xã Tân Phước, huyện Tân Thành. (từ trang 56 đến trang 60)
15,246,893 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner