Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 50 xuất bản ngày 03/08/2008: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23/07/2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 6 tháng cuối năm 2008. (từ trang 03 đến trang 07)
23/07/2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Qui định một số chế độ, định mức chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 08 đến trang 15)
23/07/2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn mức chi cụ thể kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng các văn bản qui phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 16 đến trang 20)
21/07/2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành về việc điều chỉnh và bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2008. (từ trang 21 đến trang 30)
24/07/2008 Quyết định số 2494/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung gói thầu, hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng các hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn giám sát kĩ thuật thi công công trình khu nhà ở liên kế H20 (lô M) tại phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa. (từ trang 31 đến trang 33)
29/07/2008 Quyết định số 2531/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh khoản 8 Điều 1 Quyết định số 510/QĐ-GTVT ngày 08 tháng 11 năm 2004 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt thiết kế kĩ thuật - dự toán công trình cải tạo và nâng cấp đường Chuông Quýt – Gò cát, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 34 đến trang 35)
29/07/2008 Quyết định số 2533/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu và phê duyệt lại hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp thuộc dự án đường qui hoạch số 16, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền. (từ trang 36 đến trang 40)
30/07/2008 Quyết định số 2539/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 3522/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 41 đến trang 42)
30/07/2008 Quyết định số 2540/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình chợ Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. (trang 43)
30/07/2008 Quyết định số 2542/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu của dự án và hồ sơ mời thầu gói thầu số 05 (xây lắp và thiết bị) thuộc dự án Trường Tiểu học Lộc An, huyện Đất Đỏ. (từ trang 44 đến trang 48)
30/07/2008 Quyết định số 2543/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án nạo vét luồng trên sông Mỏ Nhát huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 49 đến trang 50)
30/07/2008 Quyết định số 2544/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm thiết bị Trường Trung cấp Nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2008. (từ trang 51 đến trang 55)
31/07/2008 Quyết định số 2552/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án và hồ sơ mời thầu gói thầu số 11 (xây lắp và thiết bị) thuộc dự án nhà khách 102 Hạ Long, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 56 đến trang 60)
15,245,682 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner