Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 52 xuất bản ngày 07/08/2008: 27 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23/07/2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. (trang 05)
23/07/2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả biểu quyết tăng thêm số lượng thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh. (trang 06)
23/07/2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh. (trang 07)
23/07/2008 Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh ủy viên Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh. (trang 08)
23/07/2008 Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh thư kí kì họp Hội đồng nhân dân tỉnh. (trang 09)
23/07/2008 Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. (trang 10)
23/07/2008 Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh thư kí kì họp Hội đồng nhân dân tỉnh. (trang 11)
23/07/2008 Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. (trang 12)
01/08/2008 Chỉ thị số 19/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2008 - 2009 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 13 đến trang 15)
14/07/2008 Quyết định số 2380/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (trang 16)
16/07/2008 Quyết định số 2397/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình đường vào khu du lịch núi Dinh. (trang 17)
24/07/2008 Quyết định số 2489/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông (THGT) tại các nút giao đường Trương Công Định - Trần Đồng; đường Lê Lai – Lê Quí Đôn; đường 30/4 – Lương Thế Vinh, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 18 đến trang 19)
24/07/2008 Quyết định số 2490/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình cầu và đường sang đảo Gò Găng, thành phố Vũng Tàu (đợt 1). (từ trang 20 đến trang 21)
24/07/2008 Quyết định số 2491/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình lắp đặt hệ thống đèn vàng và đèn tín hiệu giao thông (THGT) tại các nút giao Lê Hồng Phong – Quốc lộ 51; Lê Hồng Phong – Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 22 đến trang 23)
28/07/2008 Quyết định số 2515/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí tập huấn khuyến nông năm 2008. (từ trang 24 đến trang 25)
28/07/2008 Quyết định số 2519/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình xây dựng mới đường AIII – thành phố Vũng Tàu; khoản mục chi phí khác. (trang 26)
28/07/2008 Quyết định số 2520/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hệ thống đèn tín hiệu giao thông và đèn chớp vàng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (trang 27)
29/07/2008 Quyết định số 2534/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán chi phí đền bù giải tỏa công trình hồ chứa nước Đá Đen, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 28 đến trang 29)
31/07/2008 Quyết định số 2556/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án triển khai giải pháp Văn phòng điện tử tại Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 30 đến trang 31)
31/07/2008 Quyết định số 2566/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc Trung tâm Qui hoạch và Kiểm định Xây dựng. Hạng mục thiết bị thí nghiệm chính xác, thiết bị thí nghiệm, thiết bị văn phòng, mua xe tải 2 tấn và chi phí khác. (từ trang 32 đến trang 33)
01/08/2008 Quyết định số 2572/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch thời gian năm học 2008 - 2009 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 34 đến trang 38)
04/08/2008 Quyết định số 2576/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Trường Mầm non xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc. (trang 39)
04/08/2008 Quyết định số 2579/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt lại hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp và thiết bị thuộc dự án xây dựng Trường Trung học Cơ sở Phước Hưng 2, huyện Long Điền. (từ trang 40 đến trang 44)
05/08/2008 Quyết định số 2593/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu và phê duyệt hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp thuộc dự án xây dựng Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Công Trứ, huyện Châu Đức. (từ trang 45 đến trang 49)
05/08/2008 Quyết định số 2594/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu và phê duyệt hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp thuộc dự án xây dựng Trường Trung học Cơ sở Quảng Thành, huyện Châu Đức. (từ trang 50 đến trang 54)
05/08/2008 Quyết định số 2600/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí tích hợp dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính các xã với hệ thống hồ sơ thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức. (từ trang 55 đến trang 57)
05/08/2008 Quyết định số 2601/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí tích hợp dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính các xã, thị trấn với hệ thống hồ sơ thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ. (từ trang 58 đến trang 60)
15,465,250 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner