Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 07 + 08 xuất bản ngày 14/01/2015: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19/12/2014 Quyết định số 2790/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2015 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 04 đến trang 22)
28/10/2014 Quyết định số 2300/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng 350m kè bờ phải Sông Ray. (từ trang 23 đến trang 26)
28/10/2014 Quyết định số 2301/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trạm dịch vụ nông nghiệp huyện Long Điền. (từ trang 27 đến trang 31)
29/10/2014 Quyết định số 2338/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, giai đoạn 2015-2020”. (từ trang 32 đến trang 54)
30/10/2014 Quyết định số 2340/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật công trình: cải tạo không gian cảnh quan Khu vực Tháp chuông (gồm 3 trụ tháp) thành hình tượng 3 cây nhang. (từ trang 55 đến trang 56)
30/10/2014 Quyết định số 2342/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương và dự toán lập đề án: Nghiên cứu xác định các vùng đất cấm xây dựng trên dải ven biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 57 đến trang 59)
30/10/2014 Quyết định số 2345/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, sửa chữa Trường Trung học Phổ thông Võ Thị Sáu, huyện Đất Đỏ. (từ trang 60 đến trang 63)
30/10/2014 Quyết định số 2346/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian đấu thầu và loại hợp đồng của các gói thầu tư vấn số 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 thuộc dự án Trường Mầm non phường 4, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 64 đến trang 65)
30/10/2014 Quyết định số 2347/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án đường vào Trường Trung học Cơ sở 12 phường thành phố Vũng Tàu. (từ trang 66 đến trang 67)
30/10/2014 Quyết định số 2348/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung gói thầu số 09 thuộc dự án đường Lê Quang Định, phưòng Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu (giai đoạn 1). (từ trang 68 đến trang 69)
05/11/2014 Quyết định số 2407/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án chăm sóc bảo vệ rừng khu vực vành đai lòng hồ Sông Ray năm 2014. (từ trang 70 đến trang 71)
05/11/2014 Quyết định số 2409/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án mở rộng trụ sở Công an huyện Long Điền. (từ trang 72 đến trang 76)
05/11/2014 Quyết định số 2410/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế họach lựa chọn nhà thầu mua sắm hàng hóa thực hiện dự án sản xuất giống gà thả vườn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2014. (từ trang 77 đến trang 79)
05/11/2014 Quyết định số 2411/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch kinh phí mua sắm bổ sung trang thiết bị công nghệ thông tin tại Trung tâm Văn hoá tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, năm 2014. (từ trang 80 đến trang 84)
05/11/2014 Quyết định số 2417/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương dự án nghiên cứu giải pháp tổng thể chống xói lở bờ biển đoạn từ Vũng Tàu đến Bình Châu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 85 đến trang 86)
10/11/2014 Quyết định số 2445/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai, xác định chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2014 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 87 đến trang 92)
10/11/2014 Quyết định số 2447/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch chi tiết 1/2000 khu nuôi lồng bè và nhuyễn thể hai mảnh vỏ trên sông Chà Và tại xã Long Sơn thành phố Vũng Tàu đến năm 2020. (từ trang 93 đến trang 95)
10/11/2014 Quyết định số 2449/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình đào, vận chuyển xử lý rác tại bãi Tóc Tiên. (từ trang 96 đến trang 98)
19/12/2014 Quyết định số 2792/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 99 đến trang 104)
31/12/2014 Quyết định số 2943/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý môi trường rạch Thủ Lựu, thành phố Bà Rịa. (từ trang 105 đến trang 108)
15,542,766 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner