Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 51 + 52 xuất bản ngày 18/08/2014: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12/08/2014 Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 03 đến trang 20)
29/07/2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2013. (từ trang 21 đến trang 24)
29/07/2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thu - chi ngân sách nhà nước, thực thi pháp luật 6 tháng cuối năm 2014. (từ trang 25 đến trang 30)
29/07/2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản – sự nghiệp kinh tế 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản – sự nghiệp kinh tế 06 tháng cuối năm 2014 và dự kiến danh mục vốn xây dựng cơ bản năm 2015. (từ trang 31 đến trang 46)
23/07/2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2014 của thành phố Vũng Tàu. (từ trang 47 đến trang 52)
23/07/2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013 của thành phố Vũng Tàu. (từ trang 53 đến trang 54)
23/07/2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về việc thông qua đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020” tại thành phố Vũng Tàu. (từ trang 55 đến trang 56)
08/07/2014 Quyết định số 1656/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 -2015. (từ trang 57 đến trang 63)
05/08/2014 Quyết định số 1639/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; Công trình: xây dựng tôn tạo đền thờ Côn Đảo – huyện Côn Đảo. (từ trang 64 đến trang 70)
05/08/2014 Quyết định số 1640/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; Công trình: Trụ anten tự đứng cao 90m thuộc dự án trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 71 đến trang 75)
05/08/2014 Quyết định số 1641/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án mở rộng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. (từ trang 76 đến trang 79)
07/08/2014 Quyết định số 1655/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án tăng cường công tác truyền thông môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu, giai đoạn 2014 - 2016. (từ trang 80 đến trang 83)
11/08/2014 Quyết định số 1671/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đầu tư hỗ trợ dự án xây dựng cơ sở sơ chế, tạm trữ rau an toàn thuộc đề án phát triển cơ điện sơ chế, chế biến bảo quản nông lâm sản sau thu hoạch tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu giai đoạn 2012 - 2017. (từ trang 84 đến trang 86)
12/08/2014 Quyết định số 1695/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2014 của chương trình phát triển xuất khẩu thuỷ sản đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu. (từ trang 87 đến trang 88)
15,076,311 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner