Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 53 xuất bản ngày 13/08/2008: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04/08/2008 Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch vốn thanh toán khối lượng các dự án tạm ngưng chuẩn bị thủ tục. (từ trang 04 đến trang 07)
10/06/2008 Quyết định số 1930/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ qui hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu liên hợp resort - thể thao tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 08 đến trang 09)
24/07/2008 Quyết định số 2486/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kĩ thuật xây dựng công trình nạo vét duy tu luồng Bến Lội, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 10 đến trang 11)
28/07/2008 Quyết định số 2514/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình nâng cấp Trường Mầm non 30/4, phường 11, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 12 đến trang 13)
05/08/2008 Quyết định số 2589/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án Trường Trung học Cơ sở Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc. (trang 14)
05/08/2008 Quyết định số 2596/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí mua sắm bản quyền phần mềm hệ điều hành máy chủ cho các cơ quan đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 15 đến trang 18)
05/08/2008 Quyết định số 2597/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí mua sắm thiết bị mở rộng mạng LAN tại Sở Xây dựng. (từ trang 19 đến trang 22)
05/08/2008 Quyết định số 2598/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin quản lí cán bộ, công chức của tỉnh và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tại Sở Nội vụ năm 2008. (từ trang 23 đến trang 25)
05/08/2008 Quyết định số 2599/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2008. (từ trang 26 đến trang 29)
05/08/2008 Quyết định số 2602/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí triển khai hệ thống thông tin cấp phép xây dựng, chứng chỉ hành nghề qua mạng, hệ thống website và phần mềm qui trình một cửa tích hợp vào website tại Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 30 đến trang 38)
05/08/2008 Quyết định số 2603/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí xây dựng Website, mua sắm thiết bị phục vụ cải cách hành chính. (từ trang 39 đến trang 43)
06/08/2008 Quyết định số 2610/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp và thiết bị thuộc dự án xây dựng Trường Trung học Cơ sở phường 2, thành phố Vũng Tàu. (trang 44)
08/08/2008 Quyết định số 2624/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh hình thức thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp thuộc dự án cải tạo, nâng cấp đường Hồ Văn Mịch, huyện Côn Đảo. (trang 45)
08/08/2008 Quyết định số 2625/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng công trình chung cư cho người có thu nhập thấp, huyện Côn Đảo. (từ trang 46 đến trang 48)
08/08/2008 Quyết định số 2626/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án cải tạo, nâng cấp đường và hệ thống thoát nước nội thị trung tâm Côn Đảo, huyện Côn Đảo. (từ trang 49 đến trang 50)
08/08/2008 Quyết định số 2632/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán bổ sung chi phí chuẩn bị đầu tư công trình đường qui hoạch số 7, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền; khoản mục chi phí đo đạc bản đồ địa chính và các khoản lệ phí. (từ trang 51 đến trang 52)
08/08/2008 Quyết định số 2633/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán bổ sung chi phí chuẩn bị đầu tư công trình đường qui hoạch số 12, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền; khoản mục chi phí đo đạc bản đồ địa chính và các khoản lệ phí thẩm định dự án. (từ trang 53 đến trang 54)
11/08/2008 Quyết định số 2663/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp (gói số 9) thuộc dự án sửa chữa mở rộng Trường Dạy nghề tỉnh. (từ trang 55 đến trang 58)
11/08/2008 Quyết định số 2669/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2002 - 2005. (từ trang 59 đến trang 60)
15,246,286 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner