Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 59 xuất bản ngày 27/08/2008: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18/08/2008 Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình số 12-Ctr/TU của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. (từ trang 03 đến trang 20)
18/08/2008 Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách năm 2008 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 21 đến trang 24)
20/08/2008 Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn 2008 bổ sung bù trượt giá. (từ trang 25 đến trang 26)
15/08/2008 Quyết định số 2698/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất. (từ trang 27 đến trang 28)
12/08/2008 Quyết định số 2674/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án hạ tầng kĩ thuật khu trung tâm thương mại huyện Tân Thành. (từ trang 29 đến trang 30)
15/08/2008 Quyết định số 2689/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình đường qui hoạch F khu dân cư Ngọc Hà, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành. (trang 31)
19/08/2008 Quyết định số 2744/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kế hoạch khảo sát tình hình khai thác, chi phí, giá thành đánh bắt hải sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 32 đến trang 45)
19/08/2008 Quyết định số 2745/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ qui hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu tái định cư Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 46 đến trang 48)
20/08/2008 Quyết định số 2760/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 5 Điều 1 Quyết định số 2867/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt thiết kế kĩ thuật thi công - dự toán xây dựng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Tân Thành. (từ trang 49 đến trang 50)
20/08/2008 Quyết định số 2764/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán công trình Trường Mầm non Phước Trung, thành phố Bà Rịa. (trang 51)
20/08/2008 Quyết định số 2765/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa trụ sở Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. (trang 52)
22/08/2008 Quyết định số 2773/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ qui hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu du lịch Làng Chài tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, và xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 53 đến trang 55)
25/08/2008 Quyết định số 2785/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo giải tỏa đăng đáy, đóng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 56 đến trang 57)
26/08/2008 Quyết định số 2825/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kĩ thuật thi công - dự toán hạng mục công trình hệ thống điện hạ thế thuộc dự án hạ tầng kĩ thuật khu tái định cư thị trấn Long Hải (20ha), huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 58 đến trang 60)
15,480,511 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner