Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 61 xuất bản ngày 01/09/2008: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20/08/2008 Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh qui định xử lí các trường hợp xây dựng không phép, sai phép trước khi xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 04 đến trang 06)
22/08/2008 Quyết định số 55/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung và điều chỉnh kế hoạch năm 2008 chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình đề án của tỉnh. (từ trang 07 đến trang 16)
19/08/2008 Quyết định số 2743/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán điều chỉnh công trình cải tạo vỉa hè đường Lê Hồng Phong, thành phố Vũng Tàu đoạn còn lại từ cây xăng Ngã Năm đến đường Huyền Trân Công Chúa. (từ trang 17 đến trang 18)
22/08/2008 Quyết định số 2772/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án Khu dân cư Láng Hàng, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 19 đến trang 22)
25/08/2008 Quyết định số 2779/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Long Mỹ, xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ. (từ trang 23 đến trang 26)
25/08/2008 Quyết định số 2782/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án đường vào Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch, huyện Tân Thành. (từ trang 27 đến trang 30)
25/08/2008 Quyết định số 2783/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án Nhà máy đóng tàu An Phú tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành. (từ trang 31 đến trang 34)
25/08/2008 Quyết định số 2806/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án Trường Trung học Cơ sở Quảng Thành, huyện Châu Đức. (từ trang 35 đến trang 38)
25/08/2008 Quyết định số 2811/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí triển khai Website phục vụ thực hiện cải cách hành chính của huyện Châu Đức. (từ trang 39 đến trang 41)
25/08/2008 Quyết định số 2812/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí triển khai Website phục vụ thực hiện cải cách hành chính của huyện Côn Đảo. (từ trang 42 đến trang 44)
25/08/2008 Quyết định số 2813/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí triển khai Website phục vụ thực hiện cải cách hành chính của thị xã Bà Rịa. (từ trang 45 đến trang 47)
28/08/2008 Quyết định số 2922/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu giai đoạn 1 dự án hệ thống thoát nước và xử lí nước thải thị xã Bà Rịa giai đoạn 2003 - 2010. (từ trang 48 đến trang 49)
28/08/2008 Quyết định số 2925/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án duy tu sửa chữa cầu Ba Nanh đường Láng Cát – Long Sơn. (từ trang 50 đến trang 51)
28/08/2008 Quyết định số 2926/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh giá các gói thầu 11, 12, 13, 14, 15 và 16 thuộc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Phú Mỹ 1. (từ trang 52 đến trang 53)
28/08/2008 Quyết định số 2936/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu số 01 (xây lắp) thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Chuông Quýt – Gò Cát, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 54 đến trang 58)
29/08/2008 Quyết định số 2945/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án triển khai phần mềm qui trình một cửa tích hợp vào Website tại Sở Công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2008. (từ trang 59 đến trang 60)
15,465,269 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner