Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 62 xuất bản ngày 03/09/2008: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20/08/2008 Quyết định số 2756/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ 07 doanh nghiệp xây dựng và áp dụng hệ thống quản lí chất lượng tiên tiến năm 2008. (từ trang 03 đến trang 04)
20/08/2008 Quyết định số 2768/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án đường dây 110 kV 4 mạch cấp điện cho trạm 110 kV Thị Vải và trạm 110 kV Posco tại xã Tân Phước và thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành. (từ trang 05 đến trang 08)
22/08/2008 Quyết định số 2771/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án khu biệt thự ven sông Cửa Lấp tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. (từ trang 09 đến trang 12)
25/08/2008 Quyết định số 2780/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án trụ sở Ủy ban nhân dân xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức. (từ trang 13 đến trang 16)
25/08/2008 Quyết định số 2781/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án kho chứa vật tư thiết bị ngành khí, xã An Ngãi, huyện Long Điền. (từ trang 17 đến trang 20)
25/08/2008 Quyết định số 2790/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình cải tạo, nâng cấp đường Mạc Đĩnh Chi, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 21 đến trang 22)
26/08/2008 Quyết định số 2826/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh khoản 12 Điều 1 Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở Ủy ban nhân dân xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức. (từ trang 23 đến trang 24)
26/08/2008 Quyết định số 2827/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm nguyên vật liệu chế tạo 100 hệ thống chống sét đánh thẳng thuộc dự án nhân rộng mô hình chống sét hộ trợ cho dân thuộc huyện Đất Đỏ và Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 25 đến trang 32)
28/08/2008 Quyết định số 2913/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước và xếp loại kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc doanh nghiệp nhà nước năm 2007 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 33 đến trang 36)
28/08/2008 Quyết định số 2917/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt qui hoạch chung xây dựng hệ thống thoát nước đô thị mới Phú Mỹ giai đoạn đến năm 2020. (từ trang 37 đến trang 54)
28/08/2008 Quyết định số 2918/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Trường Mẫu giáo Long Điền, huyện Long Điền, hạng mục đường dây trung thế và trạm biến áp 1 pha 25 kVA. (trang 55)
28/08/2008 Quyết định số 2921/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả thẩm định điều chỉnh tổng dự toán công trình đường vành đai khu tái định cư Bến Đình, phường 6, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 56 đến trang 57)
28/08/2008 Quyết định số 2923/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh khoản 8 - Điều 1 của Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt thiết kế kĩ thuật thi công và dự toán hạng mục công trình đường dây cáp ngầm trung thế 22kV và 02 trạm biến áp 03 pha 750 kVA, 400 kVA -22/0,4 kV thuộc dự án đầu tư xây dựng trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 58 đến trang 60)
15,501,952 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner