Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 68 xuất bản ngày 25/09/2008: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08/09/2008 Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình số 11-CTr/TU ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu về “Một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)” giai đoạn 2008 – 2015. (từ trang 03 đến trang 23)
19/08/2008 Quyết định số 2742/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ qui hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp xã Long Phước của Công ti trách nhiệm hữu hạn Khang Linh tại thị xã Bà Rịa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 24 đến trang 26)
10/09/2008 Quyết định số 3056/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ qui hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu biệt thự Vườn suối nước nóng Bình Châu tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 27 đến trang 29)
11/09/2008 Quyết định số 3064/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt qui hoạch xây dựng vùng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025. (từ trang 30 đến trang 41)
15/09/2008 Quyết định số 3097/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu trang bị thiết bị dùng chung năm học 2008 – 2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. (từ trang 42 đến trang 55)
19/09/2008 Quyết định số 3193/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận Thương mại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 56 đến trang 58)
23/09/2008 Quyết định số 3236/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai các dự án của Tập đoàn Dầu khí trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 59 đến trang 60)
14,571,586 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner