Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 71 xuất bản ngày 09/10/2008: 24 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12/09/2008 Quyết định số 3065/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án qui hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu nhà ở công nhân Tân Mỹ tại xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 04 đến trang 09)
23/09/2008 Quyết định số 3247/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán chi phí xây dựng bổ sung hạng mục san nền, công trình hạ tầng kĩ thuật khu tái định cư 25ha Phú Mỹ, huyện Tân Thành (điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng theo Thông tư 09/2008/TT-BXD ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng). (từ trang 10 đến trang 11)
23/09/2008 Quyết định số 3249/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án chợ phường 8, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 12 đến trang 14)
24/09/2008 Quyết định số 3271/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án qui hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu nhà ở công nhân Phú Mỹ tại xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 15 đến trang 20)
25/09/2008 Quyết định số 3369/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả chào hàng gói thầu thiết bị văn phòng và trang trí nội thất (gói số 7) thuộc dự án trụ sở Sở Công nghiệp (nay là Sở Công thương). (trang 21)
26/09/2008 Quyết định số 3371/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung kinh phí cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng dự thảo nghị quyết phát triển kinh tế du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2006 - 2010. (trang 22)
29/09/2008 Quyết định số 3397/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành lắp đặt các trạm điện, nước phục vụ Festival Biển 2006. (trang 23)
29/09/2008 Quyết định số 3401/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Long Tân, huyện Đất Đỏ. (từ trang 24 đến trang 25)
30/09/2008 Quyết định số 3403/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Trạm Y tế thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ (công trình khắc phục hậu quả cơn bão số 9). (trang 26)
30/09/2008 Quyết định số 3404/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án Khu du lịch biển Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 27 đến trang 30)
30/09/2008 Quyết định số 3409/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu xây dựng phần mềm thuộc 02 dự án xây dựng phần mềm Công báo điện tử và dự án triển khai phần mềm văn phòng điện tử quản lí văn bản và hồ sơ công việc tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 31 đến trang 32)
30/09/2008 Quyết định số 3410/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu chỉnh lí tài liệu và ứng dụng tin học trong công tác lưu trữ tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 33 đến trang 38)
01/10/2008 Quyết định số 3417/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kinh phí dự toán theo Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Bộ Xây dựng, công trình Trường Tiểu học Long Hải 1, huyện Long Điền. (từ trang 39 đến trang 40)
01/10/2008 Quyết định số 3420/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2008 - 2012. (từ trang 41 đến trang 42)
01/10/2008 Quyết định số 3430/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kĩ thuật - dự toán phần bổ sung của công trình đường Tỉnh lộ 44A - giai đoạn II (đợt 2), thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. (từ trang 43 đến trang 44)
01/10/2008 Quyết định số 3432/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán chi phí xây dựng bổ sung công trình hạ tầng kĩ thuật khu tái định cư Gò Cát (phần diện tích còn lại), phường Long Toàn, thị xã Bà Rịa (Điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng theo Thông tư 09/2008/TT-BXD ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng). (từ trang 45 đến trang 46)
01/10/2008 Quyết định số 3433/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao chủ đầu tư bồi thường, giải phóng mặt bằng phần kênh chính đoạn 2, kênh cấp l, kênh chuyển nước sang Xuyên Mộc; đê bao ngăn mặn Lộc An thuộc dự án hồ chứa nước Sông Ray từ Chi cục Quản lí Thủy nông sang Ban Quản lí dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (trang 47)
01/10/2008 Quyết định số 3434/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 01(tư vấn khảo sát lập thiết kế kĩ thuật và tổng dự toán) thuộc dự án đầu tư xây dựng chung cư công vụ huyện Côn Đảo. (trang 48)
01/10/2008 Quyết định số 3435/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp và thiết bị thuộc dự án trụ sở Ủy ban nhân dân phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu. (trang 49)
01/10/2008 Quyết định số 3438/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán bổ sung vốn đầu tư công trình đường Lập Thành nối dài, thị xã Bà Rịa - khoản mục bổ sung: chi phí đền bù giải toả. (trang 50)
01/10/2008 Quyết định số 3440/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình đường qui hoạch số 8, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 51 đến trang 52)
02/10/2008 Quyết định số 3452/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung thành viên tổ thường trực giúp việc Ban tổ chức điều hành Giải Cờ Vua trẻ thế giới 2008 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (trang 53)
03/10/2008 Quyết định số 3460/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2009 đề án sữa học đường cho trẻ dưới 6 tuổi trong các trường mầm non và trẻ 3-5 tuổi suy đinh dưỡng ngoài cộng đồng. (từ trang 54 đến trang 56)
06/10/2008 Quyết định số 3479/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình nhà tạm giữ - Công an huyện Tân Thành. (từ trang 57 đến trang 59)
15,250,385 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner