Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 76 xuất bản ngày 27/10/2008: 24 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22/10/2008 Quyết định số 3710/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chỉ định Công ti Charm & Ci (Hàn Quốc) là chủ đầu tư khu đô thị mới Tóc Tiên tại xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành. (trang 04)
10/09/2008 Quyết định số 3054/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án trụ sở Quỹ tín dụng nhân dân liên phường Vũng Tàu tại phường 8, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 05 đến trang 08)
16/09/2008 Quyết định số 3101/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án hạ tầng kĩ thuật khu đất cấp cho gia đình chính sách và cán bộ công nhân viên tại phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 09 đến trang 12)
01/10/2008 Quyết định số 3436/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án địa điểm đổ bùn, nạo vét cho dự án di chuyển và đầu tư xây dựng Nhà máy đóng tàu Ba Son tại xã Phước Hoà, huyện Tân Thành. (từ trang 13 đến trang 15)
01/10/2008 Quyết định số 3437/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án nâng cấp đường Hội Bài - Châu Pha - Phước Tân giai đoạn 1. (từ trang 16 đến trang 19)
06/10/2008 Quyết định số 3597/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định qui hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020. (từ trang 20 đến trang 21)
10/10/2008 Quyết định số 3541/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự. (từ trang 22 đến trang 23)
10/10/2008 Quyết định số 3542/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án đường D10, khu du lịch Chí Linh - Cửa Lấp, phường 11, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 24 đến trang 27)
13/10/2008 Quyết định số 3556/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, phường Phước Hưng, thị xã Bà Rịa đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. (trang 28)
14/10/2008 Quyết định số 3574/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án đường vào Trung tâm Y tế và trụ sở Ủy ban nhân dân xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức. (từ trang 29 đến trang 31)
15/10/2008 Quyết định số 3580/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình nhà ăn tập thể thuộc dự án trụ sở làm việc Công an tỉnh tại thị xã Bà Rịa. (từ trang 32 đến trang 33)
15/10/2008 Quyết định số 3581/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kĩ thuật dự án hệ thống phòng cháy, chữa cháy và thang thoát hiểm cho 04 chung cư khu Đông Bắc sân bay, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 34 đến trang 35)
16/10/2008 Quyết định số 3605/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc dự án thu gom, xử lí và thoát nước đô thị mới Phú Mỹ, huyện Tân Thành. (trang 36)
20/10/2008 Quyết định số 3627/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu số 39 (trạm bơm nước thải) thuộc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Phú Mỹ 1. (từ trang 37 đến trang 39)
20/10/2008 Quyết định số 3629/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dưng hệ thống xử lí nước thải tập trung công suất 2.500m3/ngày đêm tại khu công nghiệp Phú Mỹ 1. (từ trang 40 đến trang 42)
20/10/2008 Quyết định số 3630/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đường qui hoạch 81 (đoạn qua dự án khu dân cư đợt đầu thị trấn Phú Mỹ) huyện Tân Thành. (từ trang 43 đến trang 45)
20/10/2008 Quyết định số 3650/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu san nền ô số 14 mảnh 1 (gói số 14) thuộc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Phú Mỹ 1. (từ trang 46 đến trang 47)
22/10/2008 Quyết định số 3712/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng các hệ cấp nước thuộc các huyện Xuyên Mộc, Châu Đức, Tân Thành. (từ trang 48 đến trang 49)
22/10/2008 Quyết định số 3714/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chỉ định thầu phần còn lại của gói thầu tư vấn khảo sát lập thiết kế dự toán, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và giám sát thi công (gói thầu số 2) thuộc dự án thu gom, xử lí và thoát nước thành phố Vũng Tàu. (từ trang 50 đến trang 51)
22/10/2008 Quyết định số 3716/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu tư vấn giám sát kĩ thuật thi công xây lắp và thiết bị thuộc dự án Trường Trung học Cơ sở phường 2, thành phố Vũng Tàu. (trang 52)
22/10/2008 Quyết định số 3717/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói số 01 (xây lắp và thiết bị) thuộc dự án Trường Tiểu học Thống Nhất, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc. (trang 53)
22/10/2008 Quyết định số 3718/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung và thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo triển khai các dự án của Tập đoàn Dầu khí trên đia bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (trang 54)
23/10/2008 Quyết định số 3797/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đường qui hoạch P (đoạn qua dự án khu dân cư đợt đầu thị trấn Phú Mỹ) huyện Tân Thành. (từ trang 55 đến trang 57)
23/10/2008 Quyết định số 3800/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp thuộc dự án Trường Trung học Cơ sở Quang Trung, huyện Châu Đức. (từ trang 58 đến trang 59)
15,530,322 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner