Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 79 xuất bản ngày 09/11/2008: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03/11/2008 Quyết định số 3945/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập Văn phòng Công chứng (đối với Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập). (trang 04)
24/10/2008 Quyết định số 3819/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt qui hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp xã Tân Hưng, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 05 đến trang 09)
29/10/2008 Quyết định số 3910/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình xây dựng bể bơi tại Trung tâm Thể dục - Thể thao Bàu Trũng, thành phố Vũng Tàu. (trang 10)
03/11/2008 Quyết định số 3951/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng bổ sung cầu thang Trường Trung học Phổ thông Trần Nguyên Hãn, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 11 đến trang 12)
03/11/2008 Quyết định số 3953/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất trường sư phạm thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục đào tạo năm 2008 do Trường Cao đẳng Sư phạm làm chủ đầu tư. (từ trang 13 đến trang 14)
03/11/2008 Quyết định số 3956/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung dự toán xây dựng Trường Trung học Cơ sở Trần Nguyên Hãn, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 15 đến trang 16)
03/11/2008 Quyết định số 3958/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, huyện Châu Đức. (từ trang 17 đến trang 20)
03/11/2008 Quyết định số 3961/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư và chi phí đền bù giải tỏa công trình chung cư khu phố 5, phường 5, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 21 đến trang 22)
03/11/2008 Quyết định số 3965/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán công trình đường qui hoạch số 15, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền. (từ trang 23 đến trang 24)
04/11/2008 Quyết định số 3975/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công các gói thầu số 18, 25, 26, 27 và 47 (gói thầu số 05) thuộc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Phú Mỹ I. (từ trang 25 đến trang 27)
04/11/2008 Quyết định số 3993/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình tuyến ống truyền tải Phước Hội - Phước Hải, huyện Đất Đỏ. (trang 28)
04/11/2008 Quyết định số 3995/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình đóng mới tàu tuần tra vỏ gỗ trên biển. (trang 29)
05/11/2008 Quyết định số 4008/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu số 01 (xây lắp và thiết bị) thuộc dự án Trường Tiểu học Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 30 đến trang 33)
06/11/2008 Quyết định số 4010/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế kĩ thuật thi công - tổng dự toán điều chỉnh công trình đường qui hoạch số 14 thị trấn Long Điền, huyện Long Điền. (từ trang 34 đến trang 36)
06/11/2008 Quyết định số 4011/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép điều chỉnh, bổ sung hợp đồng gói thầu xây lắp thuộc công trình đường qui hoạch số 3 thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. (trang 37)
06/11/2008 Quyết định số 4012/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh khoản 7 Điều 1, Quyết định số 8153/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc điều chỉnh tổng mức báo cáo đầu tư xây dựng sân bãi trước cổng trường và một số chi tiết trong công trình Trường Mẫu giáo Long Điền. (từ trang 38 đến trang 39)
06/11/2008 Quyết định số 4014/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số chi tiết thiết kế kĩ thuật thi công, điều chỉnh dự toán xây dựng Trường Trung học Phổ thông bán công Long Điền, huyện Long Điền. (từ trang 40 đến trang 41)
06/11/2008 Quyết định số 4015/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán sửa chữa trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. (từ trang 42 đến trang 43)
07/11/2008 Quyết định số 4020/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp (gói số 03) thuộc dự án cải tạo, nâng cấp đường Hồ Văn Mịch, huyện Côn Đảo. (từ trang 44 đến trang 47)
07/11/2008 Quyết định số 4021/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch đấu thầu và phê duyệt hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng hồ sơ dự thầu gói thầu số 12 (xây lắp phần đường) thuộc dự án đường qui hoạch số 17, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền. (từ trang 48 đến trang 51)
07/11/2008 Quyết định số 4022/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch đấu thầu và phê duyệt hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng hồ sơ dự thầu gói thầu số 12 (xây lắp phần đường) thuộc dự án đường qui hoạch số 11, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. (từ trang 52 đến trang 56)
07/11/2008 Quyết định số 4025/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán bổ sung công trình cải tạo, nâng cấp đường Suối Nghệ - Mụ Bân, huyện Châu Đức. Lý trình Km0+00 -:- Km 6 + 748,6. (từ trang 57 đến trang 58)
07/11/2008 Quyết định số 4045/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng, điều hành Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và “Vì người nghèo” tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 59 đến trang 60)
15,223,880 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner