Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 85 xuất bản ngày 29/11/2008: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17/11/2008 Quyết định số 4206/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn lập dự án đầu tư và thiết kế xây dựng Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu (qui mô 350 giường). (trang 04)
17/11/2008 Quyết định số 4208/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu số 4 thuộc dự án thiết bị các khoa tại Bệnh viện Bà Rịa. (từ trang 05 đến trang 06)
17/11/2008 Quyết định số 4209/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn khảo sát lập thiết kế kĩ thuật - tổng dự toán (gói thầu số 01) thuộc dự án đường vào nhà máy nghiền clinker Holcim Phú Mỹ giai đoạn 2. (từ trang 07 đến trang 09)
17/11/2008 Quyết định số 4230/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình Trường Trung học Kinh tế - Kĩ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 10 đến trang 11)
24/11/2008 Quyết định số 4278/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình đường qui hoạch số 8, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. (từ trang 12 đến trang 13)
25/11/2008 Quyết định số 4287/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí xây dựng phần mềm gốc để ứng dụng tin học theo mô hình một cửa liên thông cấp xã và kinh phí triển khai phần mềm này tại 9 đơn vị cấp xã đã được chủ trương đầu tư ứng dụng tin học theo mô hình một cửa liên thông trong năm 2008. (từ trang 14 đến trang 19)
25/11/2008 Quyết định số 4297/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án và hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp thuộc dự án nạo vét duy tu luồng Bến Đình, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 20 đến trang 24)
26/11/2008 Quyết định số 4298/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế kĩ thuật thi công tổng dự toán điều chỉnh công trình đường qui hoạch số 8, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. (từ trang 25 đến trang 26)
26/11/2008 Quyết định số 4299/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Điều 1 - Quyết định số 2859/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh Điều 1 - Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh khoản 8 và 9 Điều 1 - Quyết định số 10051/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học Cơ sở Tam Phước, huyện Long Điền. (từ trang 27 đến trang 28)
26/11/2008 Quyết định số 4300/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu và phê duyệt hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng hồ sơ dự thầu gói thầu số 12 (xây lắp phần đường) thuộc dự án đường qui hoạch số 14, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền. (từ trang 29 đến trang 32)
26/11/2008 Quyết định số 4302/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao cho Công ti Công trình Giao thông làm chủ đầu tư 03 dự án của Đội quản lí Đường thủy Nội địa. (từ trang 33 đến trang 34)
26/11/2008 Quyết định số 4303/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp và thiết bị thuộc dự án Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Tân Thành. (trang 35)
26/11/2008 Quyết định số 4309/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án nạo vét luồng sông Chà Và, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 36 đến trang 38)
26/11/2008 Quyết định số 4310/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành khu nhà ở tái định cư (lô A, B, C, D), thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức; hạng mục lô A, D, hoàn chỉnh hệ thống điện, nước và chi phí khác. (từ trang 39 đến trang 40)
26/11/2008 Quyết định số 4313/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 04 (xây lắp và thiết bị) thuộc dự án Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, huyện Đất Đỏ. (trang 41)
27/11/2008 Quyết định số 4314/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu tư vấn quản lí dự án (gói số 5) thuộc dự án hạ tầng kĩ thuật khu xử lí chất thải tập trung Tóc Tiên, huyện Tân Thành. (trang 42)
27/11/2008 Quyết định số 4315/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (gói thầu số 07) thuộc dự án hạ tầng kĩ thuật khu xử lí chất thải tập trung Tóc Tiên, huyện Tân Thành. (từ trang 43 đến trang 45)
27/11/2008 Quyết định số 4316/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung và hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp cổng tường rào, cây xanh, mương nắn suối (gói số 10) thuộc dự án hạ tầng kĩ thuật khu xử lí chất thải tập trung Tóc Tiên, huyện Tân Thành. (từ trang 46 đến trang 48)
27/11/2008 Quyết định số 4318/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 9A (xây lắp đường dây trung thế 22 kV và 02 trạm biến áp 03 pha 750 kVA, 400 kVA-22/0,4 kV) thuộc dự án trụ sở Công an tỉnh tại thị xã Bà Rịa. (trang 49)
27/11/2008 Quyết định số 4320/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học Cơ sở Phan Đình Phùng, huyện Châu Đức. (từ trang 50 đến trang 51)
27/11/2008 Quyết định số 4322/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp và thiết bị thuộc dự án nhà ăn, nhà nghỉ trưa cho cán bộ, công chức huyện Châu Đức. (từ trang 52 đến trang 56)
27/11/2008 Quyết định số 4323/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng trụ sở làm việc và trang thiết bị kiểm tra an toàn vệ sinh và thú y thủy sản thuộc Chi cục Quản lí chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản. (từ trang 57 đến trang 58)
28/11/2008 Quyết định số 4345/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh dự án “qui hoạch phát triển hệ thống chợ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2010”. (từ trang 59 đến trang 60)
15,246,946 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner