Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 08 xuất bản ngày 01/02/2007: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05/01/2007 Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2585/2006/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Đề án giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 03 đến trang 05)
18/01/2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý phát triển Côn Đảo. (từ trang 06 đến trang 11)
29/01/2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức trợ cấp tiền ăn hàng tháng cho học sinh tiểu học Trường Nuôi dạy trẻ khiếm thị Hữu Nghị, huyện Tân Thành và Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật, thị xã Bà Rịa. (từ trang 12 đến trang 13)
31/01/2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006. (từ trang 14 đến trang 16)
11/01/2007 Nghị quyết số 32/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về giao nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2007 của huyện Côn Đảo. (từ trang 17 đến trang 21)
23/01/2007 Nghị quyết số 33/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về nhiệm vụ xây dựng cơ bản và sự nghiệp kinh tế năm 2007 của huyện Côn Đảo. (từ trang 22 đến trang 31)
23/01/2007 Nghị quyết số 34/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và thực thi pháp luật năm 2007 của huyện Côn Đảo. (từ trang 32 đến trang 35)
30/01/2007 Nghị quyết số 35/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về việc chương trình và kinh phí hoạt động năm 2007 của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo. (từ trang 36 đến trang 38)
17/01/2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của huyện Xuyên Mộc năm 2007. (từ trang 39 đến trang 44)
17/01/2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc về dự toán thu ngân sách Nhà nước và chi ngân sách huyện, xã năm 2007. (từ trang 45 đến trang 47)
17/01/2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc về các Đề án, Tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện. (từ trang 48 đến trang 49)
17/01/2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc năm 2007. (từ trang 50 đến trang 51)
12/01/2007 Quyết định số 125/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán chi phí khảo sát, lập dự án và khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán công trình đường vào bệnh viện nối dài, thị xã Bà Rịa. (từ trang 52 đến trang 53)
12/01/2007 Quyết định số 126/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán chi phí khảo sát, lập dự án và khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán công trình đường vào xưởng cưa 1-5, thị xã Bà Rịa. (từ trang 54 đến trang 55)
15,537,911 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner