Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 12 xuất bản ngày 14/02/2007: 25 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19/01/2007 Quyết định số 281/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 5 Điều 1 của Quyết định số 9874/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 6694/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án đường vào Khu du lịch Núi Dinh, huyện Tân Thành. (từ trang 05 đến trang 06)
19/01/2007 Quyết định số 285/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc mua sắm thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho Công an tỉnh theo hình thức chỉ định thầu. (từ trang 07 đến trang 08)
22/01/2007 Quyết định số 298/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Đồ án Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2006 - 2015, định hướng đến năm 2020. (từ trang 09 đến trang 10)
22/01/2007 Quyết định số 311/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình cải tạo Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh (chống thấm dột thân đài liệt sỹ và đường đi lô mộ). (từ trang 11 đến trang 13)
22/01/2007 Quyết định số 312/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình cải tạo trụ sở làm việc Liên minh Hợp tác xã và kinh tế hợp tác. (từ trang 14 đến trang 15)
22/01/2007 Quyết định số 319/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh mục 1 Điều 1 của Quyết định số 5169/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình bến xe khách thị xã Bà Rịa. (từ trang 16 đến trang 17)
22/01/2007 Quyết định số 320/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình xây dựng mở rộng Trụ sở Sở Tài nguyên – Môi trường. (trang 18)
22/01/2007 Quyết định số 321/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép bổ sung hợp đồng các gói thầu xây lắp số 3 và số 4 thuộc Dự án hệ thống thủy lợi Sông Hỏa. (trang 19)
22/01/2007 Quyết định số 322/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán điều chỉnh hạng mục cống thoát nước ngang đường công trình cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Thiện Thuật, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 20 đến trang 21)
22/01/2007 Quyết định số 323/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán toán lập quy hoạch điều chỉnh tỷ lệ 1/500 Khu ổn định di dân tự do Bến Cát, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 22 đến trang 23)
22/01/2007 Quyết định số 324/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 cải tạo Khu Trung tâm và dân cư xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 24 đến trang 25)
22/01/2007 Quyết định số 326/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập quy hoạch chi tiết phát triển Điện lực thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2006 - 2010 có xét đến năm 2015. (từ trang 26 đến trang 32)
22/01/2007 Quyết định số 327/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố dịch lở mồm long móng trên địa bàn xã Bình Giã huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 33 đến trang 34)
23/01/2007 Quyết định số 330/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh khoản 7 Điều 1 Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 35 đến trang 36)
23/01/2007 Quyết định số 331/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán chi phí khảo sát, lập dự án và khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán công trình đường quy hoạch số 3, thị xã Bà Rịa. (từ trang 37 đến trang 38)
23/01/2007 Quyết định số 332/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán chi phí khảo sát, lập dự án và khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán công trình đường Hai Bà Trưng nối dài, thị xã Bà Rịa. (từ trang 39 đến trang 40)
23/01/2007 Quyết định số 333/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán chi phí khảo sát, lập dự án và khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán công trình đường Điện Biên Phủ nối dài, thị xã Bà Rịa. (từ trang 41 đến trang 42)
23/01/2007 Quyết định số 334/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán chi phí khảo sát, lập dự án và khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán công trình đường quy hoạch Trung tâm phường Kim Dinh, thị xã Bà Rịa. (từ trang 43 đến trang 44)
23/01/2007 Quyết định số 335/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán chi phí khảo sát, lập dự án và khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán công trình đường Kim Dinh – Kim Hải, thị xã Bà Rịa. (từ trang 45 đến trang 46)
23/01/2007 Quyết định số 336/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán chi phí khảo sát, lập dự án và khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán công trình đường quy hoạch số 14, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền. (từ trang 47 đến trang 48)
23/01/2007 Quyết định số 337/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán chi phí khảo sát, lập dự án và khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán công trình đường quy hoạch số 16, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền. (từ trang 49 đến trang 50)
23/01/2007 Quyết định số 338/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán chi phí khảo sát, lập dự án và khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán công trình đường quy hoạch số 10, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. (từ trang 51 đến trang 52)
23/01/2007 Quyết định số 339/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán chi phí khảo sát, lập dự án và khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán công trình đường quy hoạch số 11, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. (từ trang 53 đến trang 54)
23/01/2007 Quyết định số 340/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán chi phí khảo sát, lập dự án và khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán công trình đường quy hoạch số 15, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền. (từ trang 55 đến trang 56)
23/01/2007 Quyết định số 341/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán chi phí khảo sát, lập dự án và khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán công trình đường quy hoạch số 8, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. (từ trang 57 đến trang 58)
15,465,758 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner