Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 15 + 16 xuất bản ngày 04/03/2007: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05/02/2007 Chỉ thị số 06/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức quản lý, điều hành ngân sách năm 2007 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 04 đến trang 07)
08/02/2007 Chỉ thị số 07/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. (từ trang 08 đến trang 11)
15/02/2007 Chỉ thị số 08/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 12 đến trang 14)
09/02/2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Giá tính thuế tài nguyên mặt hàng nước thiên nhiên. (từ trang 15 đến trang 16)
14/02/2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển các Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2001 - 2010, xét đến 2020. (từ trang 17 đến trang 23)
15/02/2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 các công trình khắc phục hậu quả bão số 9. (từ trang 24 đến trang 25)
22/02/2007 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh hệ số nhân công và máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng công trình do giảm phụ cấp đặc biệt và tăng lương tối thiểu đối với các bộ đơn giá xây dựng công trình huyện Côn Đảo ban hành theo Quyết định số 4596/2006QĐ-UBND, Quyết định số 4597/2006/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2006 và Quyết định 2058/2006/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 26 đến trang 28)
03/02/2007 Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII trên địa bàn huyện Côn Đảo. (từ trang 29 đến trang 31)
09/02/2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2007. (từ trang 32 đến trang 34)
08/02/2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2007 trên địa bàn huyện Côn Đảo. (từ trang 35 đến trang 42)
02/03/2007 Quyết định số 844/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động Thanh tra huyện Xuyên Mộc. (từ trang 43 đến trang 48)
01/02/2007 Quyết định số 503/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2007 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 49 đến trang 59)
19/01/2007 Quyết định số 288/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Đô thị mới Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020. (từ trang 60 đến trang 69)
22/01/2007 Quyết định số 317/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, mở rộng Trung tâm Y tế cao su thành Bệnh viện tâm thần tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 70 đến trang 75)
23/01/2007 Quyết định số 350/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán Công trình Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đất Đỏ. (từ trang 76 đến trang 80)
26/01/2007 Quyết định số 470/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình hạ tầng kỹ thuật khu nuôi tôm bán công nghiệp xã Phước Thuận. (từ trang 81 đến trang 82)
01/02/2007 Quyết định số 504/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công, dự toán xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Bàu Bèo 1, huyện Đất Đỏ. (từ trang 83 đến trang 86)
14,490,447 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner