Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 19 xuất bản ngày 10/03/2007: 24 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03/01/2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa quy định mức tiền công lao động cho cán bộ hợp đồng tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã. (từ trang 04 đến trang 05)
24/01/2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện Châu Đức năm 2007. (từ trang 06 đến trang 13)
24/01/2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2007. (từ trang 14 đến trang 16)
24/01/2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức về việc phê chuẩn kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2007 bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và các nguồn vốn khác do Ủy ban nhân dân huyện quyết định đầu tư. (từ trang 17 đến trang 18)
24/01/2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức về việc phê duyệt Đề án phân loại đơn vị hành chính xã - thị trấn. (trang 19)
11/01/2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. (từ trang 20 đến trang 26)
15/01/2007 Quyết định số 167/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí xây dựng đề án cơ giới hoá nông nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2006 - 2010. (trang 27)
17/01/2007 Quyết định số 175/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định, xã Tân Phước, huyện Tân Thành. (từ trang 28 đến trang 30)
17/01/2007 Quyết định số 176/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án Trường Mầm non xã Tân Phước, huyện Tân Thành. (từ trang 31 đến trang 33)
17/01/2007 Quyết định số 182/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán hạng mục công trình đường dây trung thế và trạm biến áp 01 pha 75 kVA – 8,66(12,7)/0,22 kV thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học Cơ sở Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 34 đến trang 36)
05/02/2007 Quyết định số 525/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập chốt kiểm dịch tạm thời để chống dịch lở mồm long móng trên địa bàn xã Bình Giã huyện Châu Đức. (từ trang 37 đến trang 38)
08/02/2007 Quyết định số 608/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương khảo sát, kiểm định, đánh giá hiện trạng cầu Ba Nanh, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 39 đến trang 40)
08/02/2007 Quyết định số 609/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình cải tạo nâng cấp Hương lộ 5, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. Hạng mục 02 trạm biến áp 1 pha 15 kVA cấp điện cho hệ thống đèn chiếu sáng Hương lộ 5 xã Phước Tỉnh. (từ trang 41 đến trang 42)
08/02/2007 Quyết định số 610/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình đường quy hoạch số 6, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. Hạng mục đường dây trung thế và trạm biến áp 1 pha 15 kVA. (từ trang 43 đến trang 44)
08/02/2007 Quyết định số 611/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Trường Tộ thành phố Vũng Tàu. (từ trang 45 đến trang 46)
08/02/2007 Quyết định số 612/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán chi phí khảo sát, lập dự án và khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán công trình đường quy hoạch số 12 thị trấn Long Hải huyện Long Điền. (từ trang 47 đến trang 48)
08/02/2007 Quyết định số 613/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán chi phí khảo sát, lập dự án và khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán công trình đường quy hoạch số 17, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. (từ trang 49 đến trang 50)
08/02/2007 Quyết định số 614/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán chi phí khảo sát, lập dự án và khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán công trình đường nội ô phường Phước Hưng, thị xã Bà Rịa. (từ trang 51 đến trang 52)
08/02/2007 Quyết định số 615/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình đường quy hoạch số 4, Khu quy hoạch dân cư Ngọc Hà, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành. (từ trang 53 đến trang 54)
08/02/2007 Quyết định số 616/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình đường quy hoạch G, Khu quy hoạch dân cư Ngọc Hà thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành. (trang 55)
08/02/2007 Quyết định số 617/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình xây dựng vỉa hè, đường suống bãi tắm Thuỳ Vân (dự án chỉnh trang bãi tắm Thuỳ Vân) thành phố Vũng Tàu. (trang 56)
08/02/2007 Quyết định số 618/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình cải tạo, nâng cấp đường Huyền Trân Công Chúa, thành phố Vũng Tàu (đợt 2). (trang 57)
08/02/2007 Quyết định số 622/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh các khoản 7, 8 và 9 Điều 1 Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án cống hóa tuyến kênh Bàu Sen – Bàu Trũng - Rạch Bà - Cửa Lấp, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 58 đến trang 59)
12/02/2007 Quyết định số 646/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Thuận Huệ tại thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 60 đến trang 70)
15,554,455 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner