Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 20 xuất bản ngày 17/03/2007: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24/01/2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2006 - 2010 thị trấn Ngãi Giao. (từ trang 04 đến trang 06)
24/01/2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007. (từ trang 07 đến trang 08)
15/03/2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao vai trò, trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính. (từ trang 09 đến trang 10)
24/01/2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức quản lý, điều hành ngân sách của huyện Tân Thành năm 2007. (từ trang 11 đến trang 15)
03/01/2007 Quyết định số 21/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Trường Tiểu học Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 16 đến trang 17)
15/01/2007 Quyết định số 146/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 5 - Điều 1 Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng Trường Trung học Phổ thông Bà Rịa, thị xã Bà Rịa. (từ trang 18 đến trang 19)
15/01/2007 Quyết định số 149/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Trường Trung học Cơ sở Lê Hồng Phong, huyện Tân Thành. (từ trang 20 đến trang 21)
15/01/2007 Quyết định số 150/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Trường Trung học Cơ sở Văn Lương, huyện Long Điền. (từ trang 22 đến trang 23)
15/01/2007 Quyết định số 154/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán sửa chữa Trường Trung học Phổ thông Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. (từ trang 24 đến trang 25)
15/01/2007 Quyết định số 155/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán sửa chữa Trung tâm Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp thành phố Vũng Tàu để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. (từ trang 26 đến trang 27)
15/01/2007 Quyết định số 156/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán sửa chữa Trường Trung học Phổ thông Hắc Dịch, huyện Tân Thành để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. (từ trang 28 đến trang 29)
15/01/2007 Quyết định số 157/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán sửa chữa Trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. (từ trang 30 đến trang 31)
15/01/2007 Quyết định số 158/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 5 Điều 1 Quyết định số 3894/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công – dự toán xây dựng Trường Trung học Cơ sở phường 10, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 32 đến trang 33)
15/01/2007 Quyết định số 159/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công, dự toán công trình Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định, xã Tân Phước, huyện Tân Thành. (từ trang 34 đến trang 37)
15/01/2007 Quyết định số 169/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán sửa chữa Trường Công nhân kỹ thuật Giao thông vận tải để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. (từ trang 38 đến trang 39)
16/01/2007 Quyết định số 173/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Trường Trung học Cơ sở Phước Hòa, huyện Tân Thành. (từ trang 40 đến trang 41)
17/01/2007 Quyết định số 178/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán xây dựng Trường Mẫu giáo xã Láng Lớn, huyện Châu Đức. (từ trang 42 đến trang 45)
17/01/2007 Quyết định số 181/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán hạng mục công trình đường dây trung thế và trạm biến áp 01 pha 75kVA – 8,66 (12,7)/0,22 kV thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường Mầm non xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 46 đến trang 49)
19/01/2007 Quyết định số 286/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Trường Tiểu học Bình Giã, huyện Châu Đức. Hạng mục công trình: các hạng mục xây lắp và thiết bị phòng cháy chữa cháy (không kể hạng mục điện chiếu sáng đã chuyển sang gói thầu số 5). (từ trang 50 đến trang 51)
19/01/2007 Quyết định số 287/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán sửa chữa Trường Trung học Phổ thông Long Hải - Phước Tỉnh để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. (từ trang 52 đến trang 54)
15,452,602 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner