Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 22 xuất bản ngày 04/04/2007: 33 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15/01/2007 Quyết định số 153/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán sửa chữa Trường Trung học Phổ thông Vũng Tàu để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. (từ trang 05 đến trang 06)
22/01/2007 Quyết định số 314/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh khoản 9 Điều 1, Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt điều chỉnh khoản 9, Điều 1, Quyết định số 8210/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học Cơ sở Phan Đình Phùng, huyện Châu Đức. (từ trang 07 đến trang 08)
22/01/2007 Quyết định số 315/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 9, Điều 1, Quyết định số 8235/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt dự án đầu tư Trường Tiểu học Ngãi Giao, huyện Châu Đức. (từ trang 09 đến trang 10)
25/01/2007 Quyết định số 453/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán khối lượng phát sinh Trường Tiểu học bán trú Phước Thắng, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 11 đến trang 12)
26/01/2007 Quyết định số 461/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán sửa chữa Trường Trung học Phổ thông Trần Nguyên Hãn để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. (từ trang 13 đến trang 15)
26/01/2007 Quyết định số 462/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học Phổ thông Bà Rịa, thị xã Bà Rịa. (từ trang 16 đến trang 17)
29/01/2007 Quyết định số 483/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình nâng cấp, mở rộng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ. (từ trang 18 đến trang 19)
29/01/2007 Quyết định số 485/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán xây dựng Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Du, thị xã Bà Rịa. (từ trang 20 đến trang 23)
29/01/2007 Quyết định số 486/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Trường Phổ thông Trung học Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 24 đến trang 25)
06/02/2007 Quyết định số 554/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh và bổ sung thiết kế kỹ thuật thi công – dự toán xây dựng Trường Mầm non Châu Thành, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 26 đến trang 27)
08/02/2007 Quyết định số 601/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu số 03 (gói thầu xây lắp và thiết bị) thuộc dự án Trường Trung học Cơ sở phường 10, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 28 đến trang 29)
08/02/2007 Quyết định số 602/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án Trường Mẫu giáo xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 30 đến trang 32)
08/02/2007 Quyết định số 603/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 8, Điều 1, Quyết định số 9669/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Mầm non Kim Dinh, thị xã Bà Rịa. (từ trang 33 đến trang 34)
08/02/2007 Quyết định số 605/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình đầu tư sửa chữa và xây dựng Trường Trung học Phổ thông bán công Long Hải, Phước Tỉnh. (từ trang 35 đến trang 36)
12/02/2007 Quyết định số 643/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu mua sắm thiết bị cho Trường Dạy nghề thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2006. (từ trang 37 đến trang 38)
12/02/2007 Quyết định số 647/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu số 01 (gói thầu xây lắp và thiết bị) thuộc dự án Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định, xã Tân Phước, huyện Tân Thành. (từ trang 39 đến trang 43)
12/02/2007 Quyết định số 648/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán sửa chữa Trường Chính trị tỉnh để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. (từ trang 44 đến trang 46)
12/02/2007 Quyết định số 649/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh khoản 11 Điều 1 Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng mở rộng Trường Khiếm thị Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 47 đến trang 48)
12/02/2007 Quyết định số 650/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu trang bị máy vi tính dạy học cho các trường trung học cơ sở giai đoạn II. (trang 49)
12/02/2007 Quyết định số 651/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình xây dựng, cải tạo Trường Tiểu học bán trú Chí Linh, thành phố Vũng Tàu. (trang 50)
12/02/2007 Quyết định số 652/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Trường Tiểu học bán trú Hải Nam, thành phố Vũng Tàu (giai đoạn 1). (từ trang 51 đến trang 52)
12/02/2007 Quyết định số 661/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm trang thiết bị tin học và mở rộng mạnh LAN năm 2006 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (trang 53)
12/02/2007 Quyết định số 669/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở số 1 phía Đông đường 3 tháng 2, phường 10, phường 11, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 54 đến trang 56)
14/02/2007 Quyết định số 676/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước huyện Xuyên Mộc năm 2007. (từ trang 57 đến trang 58)
14/02/2007 Quyết định số 677/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước huyện Châu Đức năm 2007. (từ trang 59 đến trang 60)
14/02/2007 Quyết định số 678/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước huyện Đất Đỏ năm 2007. (từ trang 61 đến trang 62)
14/02/2007 Quyết định số 679/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí duy trì, nạo vét hệ thống thoát nước huyện Long Điền năm 2007. (từ trang 63 đến trang 64)
14/02/2007 Quyết định số 682/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán chi phí khảo sát, lập dự án và khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán công trình đường giao thông nội vùng dự án định canh, định cư xã Đá Bạc, huyện Châu Đức năm 2005. (từ trang 65 đến trang 66)
14/02/2007 Quyết định số 683/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án cải tạo Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh. (từ trang 67 đến trang 68)
14/02/2007 Quyết định số 684/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán sửa chữa Bến xe khách Vũng Tàu để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. (từ trang 69 đến trang 70)
14/02/2007 Quyết định số 685/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán sửa chữa các công trình tại Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. (từ trang 71 đến trang 73)
14/02/2007 Quyết định số 686/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hạng mục công trình đường dây cáp ngầm trung thế và trạm biến áp 3 pha 3 x 50 kVA - 15(22)/0,4 kV thuộc dự án đâu xây dựng chợ Bình Châu, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 74 đến trang 77)
14/02/2007 Quyết định số 691/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 10.1 – Điều 1 Quyết định số 3311/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 10.1 – Điều 1 Quyết định số 9984/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Dự án Đường quy hoạch số 4, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. (từ trang 78 đến trang 79)
15,502,116 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner