Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 63 + 64 xuất bản ngày 23/09/2014: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18/09/2014 Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về đăng ký hoạt động trụ sở điều hành của nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 04 đến trang 11)
22/09/2014 Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 12 đến trang 21)
22/09/2014 Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ bảo hiểm y tế cho hộ thoát nghèo từ 02 năm lên 05 năm. (từ trang 22 đến trang 23)
10/09/2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc sửa đổi, bổ sung Điều 10, Chương III (tổ chức thực hiện) Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo ban hành quy định tạm thời về giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện Côn Đảo. (từ trang 24 đến trang 25)
16/09/2014 Quyết định số 1967/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyêt kế hoạch thực hiện năm 2014 dự án cơ giới hóa nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 26 đến trang 27)
16/09/2014 Quyết định số 1969/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: tràn sự cố hồ chứa nước Lồ Ồ, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ. (từ trang 28 đến trang 31)
16/09/2014 Quyết định số 1970/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; công trình: sửa chữa, chống xuống cấp khối lớp học 4 tầng và phòng họp Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu (giai đoạn 2). (từ trang 32 đến trang 36)
16/09/2014 Quyết định số 1971/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; công trình: sửa chữa, chống xuống cấp khối lớp học 4 tầng và phòng họp Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu (giai đoạn 1). (từ trang 37 đến trang 41)
16/09/2014 Quyết định số 1973/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”. (từ trang 42 đến trang 43)
16/09/2014 Quyết định số 1974/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm hệ thống nội soi dạ dày tá tràng - đại tràng bằng nguồn kinh phí do Công ty Tàu dịch vụ dầu khí tài trợ cho Bệnh viện Bà Rịa. (từ trang 44 đến trang 58)
17/09/2014 Quyết định số 1983/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: tên dự án: sửa chữa trụ sở Hội Nhà báo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. (từ trang 59 đến trang 62)
19/09/2014 Quyết định số 1962/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu mua mới 01 xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác của Nhà thiếu nhi tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. (từ trang 63 đến trang 64)
19/09/2014 Quyết định số 2001/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch tham quan hướng nghiệp cho học sinh phổ thông trung học trên địa bàn tỉnh năm 2014. (từ trang 65 đến trang 72)
19/09/2014 Quyết định số 2002/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch tập huấn kỹ năng tư vấn hướng nghiệp năm 2014. (từ trang 73 đến trang 75)
19/09/2014 Quyết định số 2003/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tổng thể kinh phí xây dựng mô hình thí điểm chợ Bà Rịa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phấm. (từ trang 76 đến trang 78)
19/09/2014 Quyết định số 2004/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch và kinh phí phối hợp thanh tra, ngăn chặn tư thương Trung Quốc thu gom, tận mua các hàng hóa nông, thủy, hải sản trái phép và kiểm tra việc đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 79 đến trang 80)
22/09/2014 Quyết định số 2013/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng mạng cấp nước các hệ cấp nước huyện Đất Đỏ và huyện Long Điền. (từ trang 81 đến trang 82)
22/09/2014 Quyết định số 2014/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng mạng cấp nước các hệ cấp nước huyện Tân Thành và thành phố Bà Rịa. (từ trang 83 đến trang 84)
23/09/2014 Quyết định số 2015/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường Mầm non Châu Pha, xã Châu Pha, huyện Tân Thành. (từ trang 85 đến trang 91)
14,743,189 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner