Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 46 xuất bản ngày 06/06/2007: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10/04/2007 Quyết định số 1351/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Long Mỹ, xã Long Mỹ huyện Đất Đỏ. (từ trang 04 đến trang 06)
17/05/2007 Quyết định số 1813/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán sửa chữa khắc phục bão số 9 công trình Trụ sở Ban Quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 07 đến trang 09)
17/05/2007 Quyết định số 1817/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán hạng mục công trình đường dây trung thế và 02 trạm biến áp 01 pha 25 kVA cấp điện cho hệ thống đèn chiếu sáng thuộc dự án đầu tư đường quy hoạch số 2 thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (Thay thế Quyết định số 53/QĐ-CN ngày 01 tháng 12 năm 2005 của Sở Công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). (từ trang 10 đến trang 13)
18/05/2007 Quyết định số 1834/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu dân cư số 8A Đô thị mới Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 14 đến trang 17)
22/05/2007 Quyết định số 1870/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán hạng mục công trình đường dây trung thế 22 kV và 01 trạm biến áp 03 pha 160 kVA - 15(22) kV/0,4 kV cấp điện cho Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo thuộc dự án đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (Thay thế Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). (từ trang 18 đến trang 21)
22/05/2007 Quyết định số 1871/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu dân cư số 8B đô thị mới Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 22 đến trang 25)
24/05/2007 Quyết định số 1884/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 26 đến trang 28)
24/05/2007 Quyết định số 1885/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 29 đến trang 32)
29/05/2007 Quyết định số 1941/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Tây Sơn, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 33 đến trang 37)
29/05/2007 Quyết định số 1944/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng nhà thầu gói thầu 1B (gói thầu thiết bị) thuộc dự án Trường Trung học Phổ thông Bà Rịa, thị xã Bà Rịa. (từ trang 38 đến trang 41)
29/05/2007 Quyết định số 1946/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu mua thiết bị (gói thầu số 2) thuộc dự án máy chụp cắt lớp điện toán bệnh viện Bà Rịa. (từ trang 42 đến trang 45)
29/05/2007 Quyết định số 1947/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu mua thiết bị (gói thầu số 2) thuộc dự án xây dựng Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường xã Lộc An, huyện Đất Đỏ. (từ trang 46 đến trang 49)
30/05/2007 Quyết định số 1964/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu 01 (gói thầu xây lắp và thiết bị) thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường Mầm non xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 50 đến trang 51)
30/05/2007 Quyết định số 1965/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh cơ cấu đầu tư thuộc Điều 1 Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc điều chỉnh khoản 7 và 8 Điều 1 Quyết định số 10067/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt báo cáo đầu tư nâng cấp, mở rộng Trường Trung học bán công Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 52 đến trang 53)
31/05/2007 Quyết định số 1968/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán sửa chữa khắc phục bão số 9 công trình nhà xe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 54 đến trang 55)
04/06/2007 Quyết định số 1970/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng Trụ sở Sở Công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 56 đến trang 58)
04/06/2007 Quyết định số 1971/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu 01 (xây lắp và thiết bị) thuộc dự án Trụ sở Ủy ban nhân dân phường 12, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 59 đến trang 60)
05/06/2007 Quyết định số 2011/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tại khoản 8 Điều 1 Quyết định số 3937/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 8 và 9 Điều 1 Quyết định số 10593/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư Trường Mầm non Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 61 đến trang 62)
14,218,362 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner