Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 58 xuất bản ngày 15/07/2007: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10/07/2007 Chỉ thị số 06/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 của huyện Côn Đảo. (từ trang 04 đến trang 07)
21/06/2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức ban hành Kế hoạch hành động đẩy mạnh Chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện Châu Đức. (từ trang 08 đến trang 18)
10/07/2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện Long Điền thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. (từ trang 19 đến trang 25)
10/07/2007 Quyết định số 2321/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 8 và 10 Điều 1 Quyết định số 6306/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư hệ cấp nước ngầm xã Long Tân, huyện Đất Đỏ. (từ trang 26 đến trang 27)
10/07/2007 Quyết định số 2322/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 6 và 15 Điều 1 Quyết định số 4066/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư công trình nâng cấp mở rộng các hệ cấp nước thuộc các huyện Xuyên Mộc, Châu Đức và Tân Thành. (từ trang 28 đến trang 29)
10/07/2007 Quyết định số 2352/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển thể dục, thể thao xã, phường, thị trấn đến năm 2010 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 30 đến trang 34)
10/07/2007 Quyết định số 2358/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án tại khoản 8 Điều 1 Quyết định số 14092/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, thời gian xây dựng công trình Trường Dạy nghề Tân Thành, huyện Tân Thành. (từ trang 35 đến trang 44)
10/07/2007 Quyết định số 2359/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán sửa chữa máy lạnh rạp Duy Tân để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. (từ trang 45 đến trang 46)
10/07/2007 Quyết định số 2360/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án Trường Tiểu học Long Sơn 1, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 47 đến trang 48)
10/07/2007 Quyết định số 2361/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 49 đến trang 50)
10/07/2007 Quyết định số 2362/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 51 đến trang 52)
10/07/2007 Quyết định số 2363/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Vườn Quốc gia Côn Đảo. (từ trang 53 đến trang 54)
10/07/2007 Quyết định số 2408/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 5 Điều 1 Quyết định số 3938/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công – dự toán xây dựng Trường tiểu học Võ Thị Sáu, huyện Đất Đỏ. (từ trang 55 đến trang 56)
10/07/2007 Quyết định số SỐ 2339/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình hệ thống cấp nước Hồ Đá Đen, kinh phí đền bù. - Quyết định số 2342/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương kỹ thuật và dự toán kinh phí lập dự án đầu tư khôi phục lại rừng bị thiệt hại do cơn bão số 9 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 57 đến trang 58)
12/07/2007 Quyết định số 2414/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tại khoản 7 Điều 1 Quyết định số 8292/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học bán trú Huỳnh Minh Thạnh, huyện Xuyên Mộc (giai đoạn 3). (từ trang 59 đến trang 60)
12/07/2007 Quyết định số 2415/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tại Điều 1 Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 4870/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2004 về việc điều chỉnh khoản 8 và 9 Quyết định số 11256/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Mầm non xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 61 đến trang 62)
15,540,332 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner