Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 09 + 10 xuất bản ngày 28/01/2015: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26/01/2015 Chỉ thị số 05/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. (từ trang 04 đến trang 07)
15/01/2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 08 đến trang 32)
15/01/2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 33 đến trang 34)
16/01/2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, công chức, viên chức đi làm việc từ thành phố Vũng Tàu đến trụ sở tại thành phố Bà Rịa. (từ trang 35 đến trang 36)
26/01/2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 37 đến trang 47)
09/01/2015 Chỉ thị số 01/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành về việc triển khai Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn. (từ trang 48 đến trang 51)
14/01/2015 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 52 đến trang 58)
29/01/2015 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều hành đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2015. (từ trang 59 đến trang 62)
09/01/2015 Quyết định số 41/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. (từ trang 63 đến trang 69)
12/01/2015 Quyết định số 48/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 70 đến trang 74)
07/01/2015 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. (từ trang 75 đến trang 76)
15/01/2015 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi yêu nước năm 2015, lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ IV, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ V tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các ngày lễ lớn trong năm 2015. (từ trang 77 đến trang 79)
21/01/2015 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 80 đến trang 81)
12/01/2015 Quyết định số 45/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 82 đến trang 87)
14/01/2015 Quyết định số 52/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; Tên công trình: công trình cải tạo cổng-hàng rào Trường Trung học Phổ thông Dương Bạch Mai, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 88 đến trang 92)
15/01/2015 Quyết định số 58/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bệnh viện huyện Long Điền. (từ trang 93 đến trang 94)
15/01/2015 Quyết định số 59/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trạm dịch vụ nông nghiệp huyện Long Điền. (từ trang 95 đến trang 97)
15/01/2015 Quyết định số 61/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án công trình bảo vệ bờ biển Lộc An 1. (từ trang 98 đến trang 101)
15,540,862 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner