Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 72 xuất bản ngày 11/08/2007: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02/08/2007 Nghị quyết số 29/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn, lao động đặc thù giai đoạn 2007 - 2010 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 04 đến trang 05)
09/08/2007 Chỉ thị số 25/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2007 - 2008 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 06 đến trang 08)
10/08/2007 Chỉ thị số 26/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ hoạt động trên biển. (từ trang 09 đến trang 12)
02/08/2007 Quyết định số 2609/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán sửa chữa Nhà thiếu nhi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. (từ trang 13 đến trang 15)
02/08/2007 Quyết định số 2610/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công – dự toán hạng mục di dời hệ thống điện nằm trong khu vực xây dựng Trường Trung học Phổ thông Bà Rịa thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học Phổ thông Bà Rịa, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 16 đến trang 18)
02/08/2007 Quyết định số 2613/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tại khoản 9 Điều 1 Quyết định số 6309/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Mẫu giáo huyện Xuyên Mộc. (từ trang 19 đến trang 20)
02/08/2007 Quyết định số 2616/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sửa chữa Trụ sở Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. (từ trang 21 đến trang 22)
03/08/2007 Quyết định số 2623/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2004 - 2010. (trang 23)
03/08/2007 Quyết định số 2624/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2004 - 2010. (trang 24)
03/08/2007 Quyết định số 2625/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2004 - 2010. (trang 25)
08/08/2007 Quyết định số 2635/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 8 Điều 1 Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án và điều chỉnh dự án tại các Quyết định số 10249/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2003; số 3323/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2005; số 2855/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2006 thuộc dự án Trường Trung học Cơ sở Trần Nguyên Hãn, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 26 đến trang 27)
09/08/2007 Quyết định số 2640/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Song Ngữ Vũng Tàu. (từ trang 28 đến trang 29)
10/08/2007 Quyết định số 2641/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 8B (nền hạ đường giao thông, sân bãi, cấp thoát nước, cấp điện, chiếu sáng) thuộc dự án Trụ sở Công an tỉnh tại thị xã Bà Rịa. (trang 30)
10/08/2007 Quyết định số 2642/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán công trình: khối doanh trại và nhà khách thuộc dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 31 đến trang 33)
10/08/2007 Quyết định số 2647/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 5 Điều 1 Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán xây dựng Nhà văn hóa và Nhà thi đấu thuộc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Châu Đức. (từ trang 34 đến trang 35)
10/08/2007 Quyết định số 2648/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí để trang bị mạng thông tin vô tuyến phục vụ cho công tác chỉ huy, điều hành phòng, chống lụt, bão trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 36 đến trang 38)
10/08/2007 Quyết định số 2650/QĐ-UBND ' của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí triển khai tin học hóa hoạt động các cơ quan đảng, đoàn thể tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2007. (từ trang 39 đến trang 41)
10/08/2007 Quyết định số 2655/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí triển khai Văn phòng điện tử tại Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 42 đến trang 44)
10/08/2007 Quyết định số 2656/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí triển khai Văn phòng điện tử tại Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 45 đến trang 46)
10/08/2007 Quyết định số 2658/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí triển khai Văn phòng điện tử tại Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 47 đến trang 49)
10/08/2007 Quyết định số 2659/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc. (từ trang 50 đến trang 59)
15,032,003 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner