Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 82 xuất bản ngày 08/09/2007: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07/09/2007 Quyết định số 64/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 04 đến trang 15)
07/09/2007 Quyết định số 65/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chế độ, bố trí nhân sự trực và mức thu học phí đào tạo của ngành y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 16 đến trang 17)
04/09/2007 Quyết định số 2910/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chi phí dự toán theo Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Xây dựng công trình: hệ thống cấp nước xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 18 đến trang 19)
04/09/2007 Quyết định số 2912/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Trung tâm Hành chính huyện Đất Đỏ. (từ trang 20 đến trang 22)
04/09/2007 Quyết định số 2928/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa Trường Mầm non Hoa Phượng, thị trấn Long Hải để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. (từ trang 23 đến trang 24)
04/09/2007 Quyết định số 2929/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa Trung tâm Văn hóa – Học tập cộng đồng xã An Nhứt để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. (từ trang 25 đến trang 26)
04/09/2007 Quyết định số 2930/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa Trường Mầm non Hoa Hồng (cơ sở 1) xã Phước Hưng để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. (từ trang 27 đến trang 28)
04/09/2007 Quyết định số 2931/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa Văn phòng làm việc cảng cá Lò Vôi, xã Phước Hưng huyện Long Điền để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. (từ trang 29 đến trang 30)
04/09/2007 Quyết định số 2932/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa chợ Phước Lâm, xã Phước Hưng để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. (từ trang 31 đến trang 32)
04/09/2007 Quyết định số 2933/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. (từ trang 33 đến trang 34)
04/09/2007 Quyết định số 2934/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa Đền Liệt sĩ xã An Nhứt huyện Long Điền để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. (từ trang 35 đến trang 36)
04/09/2007 Quyết định số 2935/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã An Ngãi, huyện Long Điền để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. (từ trang 37 đến trang 38)
04/09/2007 Quyết định số 2936/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa cảng cá Long Hải, thị trấn Long Hải để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. (từ trang 39 đến trang 40)
04/09/2007 Quyết định số 2937/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa Trường Mầm non Sơn Ca, thị trấn Long Hải để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. (từ trang 41 đến trang 42)
04/09/2007 Quyết định số 2938/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa Trường Trung học Cơ sở Phạm Hồng Thái, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. (từ trang 43 đến trang 44)
04/09/2007 Quyết định số 2939/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. (từ trang 45 đến trang 46)
06/09/2007 Quyết định số 2974/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp đường Hồ Văn Mịch, huyện Côn Đảo. (từ trang 47 đến trang 49)
06/09/2007 Quyết định số 2983/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/200 khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Phước Hòa, huyện Tân Thành. (từ trang 50 đến trang 53)
06/09/2007 Quyết định số 2984/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tân Hòa, huyện Tân Thành. (từ trang 54 đến trang 57)
06/09/2007 Quyết định số 2987/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép bổ sung giá trị hợp đồng công trình đường quy hoạch số 6, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. (trang 58)
06/09/2007 Quyết định số 2988/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 10 - Điều 1 - Quyết định số 2905/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng lắp đặt hệ thống cấp nước Trường bắn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. (từ trang 59 đến trang 60)
15,032,573 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner