Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 91 xuất bản ngày 01/10/2007: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17/07/2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 03 đến trang 09)
17/07/2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành về việc phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2006 của huyện Tân Thành. (từ trang 10 đến trang 11)
17/07/2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành về việc phân loại đơn vị hành chính các xã, thị trấn thuộc huyện Tân Thành. (từ trang 12 đến trang 13)
21/03/2007 Chỉ thị số 07/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành về việc tăng cường nhiệm vụ, chức năng tham mưu, đề xuất của các phòng ban, cơ quan phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện. (từ trang 14 đến trang 17)
18/07/2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành về việc điều chỉnh và bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2007 (công trình do huyện quyết định đầu tư). (từ trang 18 đến trang 35)
25/09/2007 Quyết định số 3456/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép bổ sung hợp đồng gói thầu xây lắp và thiết bị thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường Mẫu giáo xã Phước Thạnh, huyện Đất Đỏ. (từ trang 36 đến trang 37)
25/09/2007 Quyết định số 3457/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán hạng mục di dời hệ thống điện nằm trong khu vực vòng xoay giao lộ đường số 11, đường 27/4 và đường đi Châu Pha, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 38 đến trang 41)
25/09/2007 Quyết định số 3471/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp (gói số 5) thuộc dự án xây dựng kho lạnh tại cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo. (từ trang 42 đến trang 45)
25/09/2007 Quyết định số 3472/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Đông Xuyên, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 46 đến trang 48)
25/09/2007 Quyết định số 3475/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán hạng mục công trình tháo dỡ, di dời hệ thống đèn chiếu sáng nằm trong mặt bằng xây dựng đường quy hoạch số 8 thuộc dự án cải tạo và nâng cấp đường quy hoạch số 8, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 49 đến trang 50)
25/09/2007 Quyết định số 3477/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình đường giao thông nội vùng dự án định canh định cư Xuân Sơn - Đá Bạc - Suối Nghệ huyện Châu Đức năm 2005. (từ trang 51 đến trang 52)
26/09/2007 Quyết định số 3501/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng khu đất 47.032,5 m2 tại Hàng Dương, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Trung tâm Phát triển Quỹ đất lập. (từ trang 53 đến trang 59)
15,240,384 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner