Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 94 xuất bản ngày 11/10/2007: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09/10/2007 Quyết định số 77/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ điểm a, b khoản 1 Điều 1 Quyết định số 06/2005/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 04 đến trang 05)
05/07/2007 Quyết định số 3539/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề cương và chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình đường quy hoạch Hàng Điều 4, Khu du lịch Chí Linh – Cửa Lấp, thành phố Vũng Tàu, lý trình km 0 + 00 đến 0 + 894. (từ trang 06 đến trang 09)
02/10/2007 Quyết định số 3531/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp (gói số 8) thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật Khu nuôi tôm công nghiệp Lộc An. (từ trang 10 đến trang 14)
04/10/2007 Quyết định số 3536/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu số 05 (xây lắp và thiết bị) thuộc dự án Trường Tiểu học Lộc An, huyện Đất Đỏ. (từ trang 15 đến trang 20)
05/10/2007 Quyết định số 3537/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề cương và chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình đường quy hoạch N15, Khu du lịch Chí Linh – Cửa Lấp, thành phố Vũng Tàu, lý trình km 0 + 00 đến km 2 + 554. (từ trang 21 đến trang 24)
05/10/2007 Quyết định số 3538/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề cương và chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình đường quy hoạch Hải Đăng 3, Khu du lịch Chí Linh – Cửa Lấp, thành phố Vũng Tàu, lý trình km 0 + 00 đến 0 + 558. (từ trang 25 đến trang 27)
05/10/2007 Quyết định số 3540/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề cương và chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình đường quy hoạch D20, Khu du lịch Chí Linh – Cửa Lấp, thành phố Vũng Tàu, lý trình km 0 + 00 đến 0 + 672. (từ trang 28 đến trang 31)
05/10/2007 Quyết định số 3542/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề cương và chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình đường quy hoạch D23, Khu du lịch Chí Linh – Cửa Lấp, thành phố Vũng Tàu, lý trình km 0 + 00 đến 1 + 304. (từ trang 32 đến trang 35)
05/10/2007 Quyết định số 3543/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề cương và chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình đường quy hoạch N1, Khu du lịch Chí Linh – Cửa Lấp, thành phố Vũng Tàu, lý trình km 0 + 00 đến km 5 + 174. (từ trang 36 đến trang 38)
05/10/2007 Quyết định số 3547/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí triển khai Website phục vụ thực hiện cải cách hành chính của huyện Tân Thành. (từ trang 39 đến trang 41)
05/10/2007 Quyết định số 3548/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Bình Minh Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 42 đến trang 45)
09/10/2007 Quyết định số 3552/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư hạ tầng khu công nghiệp chế biến Thủy sản Gò Găng, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 46 đến trang 49)
09/10/2007 Quyết định số 3558/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép bổ sung hợp đồng gói thầu xây lắp thuộc dự án cải tạo, nâng cấp các vị trí thường xảy ra tai nạn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 50 đến trang 51)
09/10/2007 Quyết định số 3559/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án đường và cầu từ Gò Găng qua Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 52 đến trang 53)
09/10/2007 Quyết định số 3560/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh khoản 6 Điều 1 Quyết định số 167/QĐ-SXD ngày 03 tháng 11 năm 2004 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công, dự toán Trường Tiểu học Nguyễn Du, huyện Tân Thành. (từ trang 54 đến trang 55)
09/10/2007 Quyết định số 3561/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng đường Phước Hải – Lộc An (giai đoạn 1), xã Phước Hải, huyện Đất Đỏ. (từ trang 56 đến trang 58)
09/10/2007 Quyết định số 3562/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu mua thiết bị (gói thầu số 6) thuộc dự án xây dựng kho lạnh tại cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo. (từ trang 59 đến trang 62)
09/10/2007 Quyết định số 3571/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 5 Điều 1 Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán xây dựng khu nhà ở liên kế H20 (lô I và K) tại phường Phước Hưng, thị xã Bà Rịa. (từ trang 63 đến trang 64)
13,966,777 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner