Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 111 xuất bản ngày 02/12/2007: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30/11/2007 Quyết định số 90/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007. (từ trang 04 đến trang 06)
30/11/2007 Quyết định số 91/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 các công trình khắc phục hậu quả bão số 9. (từ trang 07 đến trang 08)
20/11/2007 Quyết định số 4130/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Mỹ Phú - Korea, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức. (từ trang 09 đến trang 14)
26/11/2007 Quyết định số 4167/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Doanh trại Tiểu đoàn 445 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại xã Long Phước, thị xã Bà Rịa. (từ trang 15 đến trang 18)
27/11/2007 Quyết định số 4178/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh khoản 9, 11 Điều 1 Quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Suối Rao huyện Châu Đức. (từ trang 19 đến trang 20)
27/11/2007 Quyết định số 4188/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán công trình trùng tu tôn tạo địa đạo Long Phước. (từ trang 21 đến trang 22)
27/11/2007 Quyết định số 4189/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh danh mục các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2007. (từ trang 23 đến trang 28)
27/11/2007 Quyết định số 4192/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán hạng mục công trình đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp 03 pha 3 x 25 kVA - 15(22)/0,4 kV thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường Mầm non Phước Tân, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Thay thế Quyết định 96/QĐ-CN ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Sở Công nghiệp). (từ trang 29 đến trang 32)
27/11/2007 Quyết định số 4210/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa khắc phục hậu quả cơn bão số 9 công trình Trung tâm Văn hóa – Thông tin tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (trang 33)
27/11/2007 Quyết định số 4212/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành mở rộng Trung tâm Y tế thị xã Bà Rịa, hạng mục nâng công suất trạm biến áp 1 pha 50 kVA lên 3 pha 3 x 50 kVA – 22 - 0,4 kV. (từ trang 34 đến trang 35)
27/11/2007 Quyết định số 4213/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Nhà Văn hóa thị xã Bà Rịa, hạng mục đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp 3 pha 160 kVA – 22 - 0.4 kV. (từ trang 36 đến trang 37)
27/11/2007 Quyết định số 4214/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi, thị xã Bà Rịa, hạng mục đường dây hạ thế và trạm biến áp 1 pha 75 kVA - 12.7/0,22 kV. (từ trang 38 đến trang 39)
27/11/2007 Quyết định số 4215/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Trường Mầm non Phước Trung, thị xã Bà Rịa, hạng mục đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp 3 pha 3 x 25 kVA – 22 - 0.4 kV. (từ trang 40 đến trang 41)
27/11/2007 Quyết định số 4216/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình sửa chữa Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền để khắc phục hậu quả cơn bão số 9. (từ trang 42 đến trang 43)
27/11/2007 Quyết định số 4217/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Đoàn thể huyện Tân Thành. (từ trang 44 đến trang 45)
27/11/2007 Quyết định số 4218/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường quy hoạch số 2, xã Phước Hải, huyện Đất Đỏ (giai đoạn 1). (từ trang 46 đến trang 50)
28/11/2007 Quyết định số 4240/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán bổ sung và điều chỉnh chi phí dự toán theo Thông tư số 03/2005/TT-BXD ngày 04 tháng 3 năm 2005 của Bộ Xây dựng, công trình xây dựng Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi, thị xã Bà Rịa. (từ trang 51 đến trang 52)
28/11/2007 Quyết định số 4242/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu (quy mô 350 giường bệnh). (từ trang 53 đến trang 55)
29/11/2007 Quyết định số 4353/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án Bến xe Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 56 đến trang 60)
15,249,050 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner