Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 115 xuất bản ngày 15/12/2007: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14/12/2007 Nghị quyết số 30/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2008. (từ trang 03 đến trang 13)
14/12/2007 Nghị quyết số 32/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt bảng giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 14 đến trang 15)
14/12/2007 Nghị quyết số 33/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006. (từ trang 16 đến trang 17)
14/12/2007 Nghị quyết số 34/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (trang 18)
14/12/2007 Nghị quyết số 35/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 19 đến trang 21)
14/12/2007 Nghị quyết số 36/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiếp khách trong nước. (từ trang 22 đến trang 25)
14/12/2007 Nghị quyết số 37/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh và tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu. (từ trang 26 đến trang 27)
14/12/2007 Nghị quyết số 38/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn cho phép ngành Giáo dục - Đào tạo được chuyển các trường trung học phổ thông bán công thành trường trung học phổ thông công lập và học sinh trung học phổ thông hệ bán công (hệ B) trong các trường trung học phổ thông công lập sang hệ công lập. (từ trang 28 đến trang 29)
14/12/2007 Nghị quyết số 39/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt phương án đặt tên đường trong địa bàn thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 30 đến trang 34)
14/12/2007 Nghị quyết số 40/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình hoạt động giám sát năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh. (từ trang 35 đến trang 37)
14/12/2007 Nghị quyết số 41/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn mức thu học phí của Trường Trung cấp Nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ năm học 2007 - 2008. (từ trang 38 đến trang 39)
15/12/2007 Nghị quyết số 31/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2008. (từ trang 40 đến trang 50)
09/10/2007 Chỉ thị số 29/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác y tế trong các trường học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 51 đến trang 53)
03/12/2007 Chỉ thị số 31/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn hoạt động hóa chất và điều kiện an toàn trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 54 đến trang 58)
23/11/2007 Chỉ thị số 30/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị định 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. (từ trang 59 đến trang 60)
14,703,886 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner