Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 81 + 82 xuất bản ngày 22/11/2014: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12/11/2014 Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu và xây dựng phần mềm hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 03 đến trang 23)
12/11/2014 Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 24 đến trang 44)
19/11/2014 Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức sửa chữa nhà cho hộ có người khuyết tật nặng, nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 45 đến trang 46)
20/11/2014 Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 47 đến trang 78)
14/11/2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa ban hành quy chế quản lý quỹ đất do Nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn thành phố Bà Rịa. (từ trang 79 đến trang 87)
14/11/2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Long Điền. (từ trang 88 đến trang 92)
13/11/2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện Tân Thành. (từ trang 93 đến trang 102)
30/10/2014 Quyết định số 2344/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá bốc dỡ phục vụ công tác hạ tải đối với phương tiện chở hàng hóa quá tải lưu thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 103 đến trang 104)
28/10/2014 Quyết định số 2305/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Trường Tiểu học Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 105 đến trang 106)
28/10/2014 Quyết định số 2321/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hỗ trợ cấp nước cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh năm 2014. (từ trang 107 đến trang 109)
28/10/2014 Quyết định số 2322/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bảo vệ, duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng công trình Stabiplage tại Lộc An, huyện Đất Đỏ. (từ trang 110 đến trang 112)
15,554,735 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner