Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 118 xuất bản ngày 22/12/2007: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05/11/2007 Quyết định số 3934/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán bổ sung và điều chỉnh chi phí dự toán theo Thông tư số 03/2005/TT-BXD ngày 04 tháng 3 năm 2005 của Bộ Xây dựng. Công trình: Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, thị xã Bà Rịa. (từ trang 04 đến trang 05)
20/11/2007 Quyết định số 4104/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí dự toán thực hiện dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2007. (trang 06)
21/11/2007 Quyết định số 4135/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án: Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp An Ngãi, huyện Long Điền. (từ trang 07 đến trang 11)
23/11/2007 Quyết định số 4150/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Cư trú. (từ trang 12 đến trang 13)
26/11/2007 Quyết định số 4164/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chi phí dự toán theo Thông tư số 03/2005/TT-BXD ngày 04 tháng 3 năm 2005 của Bộ Xây dựng. Công trình: Trường Trung học Cơ sở Phước Hải, huyện Đất Đỏ. (từ trang 14 đến trang 15)
26/11/2007 Quyết định số 4165/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chi phí dự toán theo Thông tư số 03/2005/TT-BXD ngày 04 tháng 3 năm 2005 của Bộ Xây dựng. Công trình: Trường Tiểu học Trần Nguyên Hãn, huyện Châu Đức. (từ trang 16 đến trang 17)
26/11/2007 Quyết định số 4175/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Phòng làm việc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Dịch vụ hỗ trợ Doanh nghiệp - Kho lưu trữ, Sở Kế hoạch - Đầu tư. (từ trang 18 đến trang 20)
26/11/2007 Quyết định số 4176/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập quy hoạch chi tiết 1/2000 khu vực cầu Bà Đáp sông Ray, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ thuộc đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 khu vực cầu Bà Đáp sông Ray, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ. (từ trang 21 đến trang 22)
27/11/2007 Quyết định số 4181/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (trang 23)
27/11/2007 Quyết định số 4182/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Song Ngữ Vũng Tàu. (từ trang 24 đến trang 25)
27/11/2007 Quyết định số 4184/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng và điều hành Quỹ “Tình nghĩa – Tình thương” và “Ngày vì người nghèo” tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 26 đến trang 27)
27/11/2007 Quyết định số 4185/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2007 - 2008 của Vườn Quốc gia Côn Đảo, Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo. (từ trang 28 đến trang 29)
27/11/2007 Quyết định số 4186/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm thiết bị cân kiểm tra trọng tải xe ô tô loại xách tay phục vụ công tác thanh, kiểm tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 30 đến trang 31)
27/11/2007 Quyết định số 4191/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung đề cương và chi phí dự toán kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 32 đến trang 33)
27/11/2007 Quyết định số 4194/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng công trình Trung tâm diễn giải Tài nguyên – Môi trường Vườn Quốc gia Côn Đảo. (từ trang 34 đến trang 36)
27/11/2007 Quyết định số 4196/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kinh phí dự toán theo Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Bộ Xây dựng. Công trình: Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo. (từ trang 37 đến trang 38)
27/11/2007 Quyết định số 4201/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình lập mới, bổ sung, chỉnh lý hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 39 đến trang 40)
27/11/2007 Quyết định số 4203/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình lập lại, tu bổ mốc, chỉnh sửa hồ sơ bản đồ địa giới hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 41 đến trang 42)
27/11/2007 Quyết định số 4205/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Long Phước - thị xã Bà Rịa. (từ trang 43 đến trang 44)
27/11/2007 Quyết định số 4211/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Trường Mầm non Gò Cát, thị xã Bà Rịa, hạng mục đường dây trung, hạ thế 3 pha 3 x 25 kVA - 15(22) - 0.4 kV. (từ trang 45 đến trang 46)
27/11/2007 Quyết định số 4224/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Hòa Hội, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 47 đến trang 51)
27/11/2007 Quyết định số 4551/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu số 02 (trang thiết bị trường học) thuộc dự án Trường Trung học Cơ sở xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 52 đến trang 56)
27/11/2007 Quyết định số 4901/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình 135 giai đoạn II (2006 - 2010) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 57 đến trang 58)
15,065,800 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner