Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 124 xuất bản ngày 29/12/2007: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28/12/2007 Quyết định số 5698/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xóa nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước cho các hộ nợ thuế không còn khả năng thu nợ từ ngày 30 tháng 6 năm 2007 trở về trước. (từ trang 04 đến trang 05)
19/12/2007 Quyết định số 4633/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi và bổ sung thành viên, nhiệm vụ Ban Chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 06 đến trang 09)
20/12/2007 Quyết định số 4646/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất thực hiện đầu tư dự án Khu du lịch Tây Sơn, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. (từ trang 10 đến trang 13)
20/12/2007 Quyết định số 4667/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình sửa chữa các hạng mục công trình thủy lợi phục vụ Ðông Xuân năm 2007 - 2008. (từ trang 14 đến trang 16)
25/12/2007 Quyết định số 4941/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán bổ sung khoản mục chi phí đo vẽ bản đồ địa chính 1/500 và cắm mốc ranh giới công trình đường Bàu Lâm – Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 17 đến trang 18)
25/12/2007 Quyết định số 4945/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán công trình Trường Trung học Phổ thông Đinh Tiên Hoàng, thành phố Vũng Tàu (khắc phục hậu quả cơn bão số 9). (từ trang 19 đến trang 20)
25/12/2007 Quyết định số 4952/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh khoản 2, khoản 13 và khoản 15 Điều 1 Quyết định số 1587/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình 18 phòng học và hội trường (giảng đường) Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 21 đến trang 22)
26/12/2007 Quyết định số 5229/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng đường quy hoạch số 02 (giai đoạn 01) thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ. (từ trang 23 đến trang 25)
26/12/2007 Quyết định số 5231/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 7 Điều 1 Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán hạng mục hệ thống đèn chiếu sáng thuộc dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 25 ha, thị trấn phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Thay thế Quyết định số 2334/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2007). (từ trang 26 đến trang 28)
26/12/2007 Quyết định số 5232/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 7 Điều 1 Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán hạng mục đường điện trung, hạ thế và trạm biến áp 22/0,4 kV thuộc dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 25 ha, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Thay thế Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2007). (từ trang 29 đến trang 31)
27/12/2007 Quyết định số 5245/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình đường giao thông nội vùng dự án ổn định dân di cư tự do xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành. (từ trang 32 đến trang 33)
28/12/2007 Quyết định số 5261/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế năm 2007 (gói số 01 và số 02) lần 02. (từ trang 34 đến trang 35)
28/12/2007 Quyết định số 5264/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình nâng cấp đường Nguyễn Thiện Thuật, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 36 đến trang 37)
28/12/2007 Quyết định số 5266/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm hệ thống giặt - sấy - ủi và máy đo điện tim cho Bệnh viện Lê Lợi. (từ trang 38 đến trang 42)
28/12/2007 Quyết định số 5378/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ thẩm định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 43 đến trang 44)
28/12/2007 Quyết định số 5380/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Khu khám ngoại trú và xét nghiệm Bệnh viện Lê Lợi. (từ trang 45 đến trang 47)
28/12/2007 Quyết định số 5382/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép điều chỉnh bổ sung hợp đồng gói thầu xây lắp và thiết bị thuộc dự án Trụ sở Ủy ban nhân dân phường 12, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 48 đến trang 49)
28/12/2007 Quyết định số 5386/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án cải tạo, nâng cấp nhà ăn, nhà bếp và hội trường Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. (từ trang 50 đến trang 52)
28/12/2007 Quyết định số 5389/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng, huyện Tân Thành. (từ trang 53 đến trang 57)
28/12/2007 Quyết định số 5390/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 58 đến trang 60)
28/12/2007 Quyết định số 5397/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Trường Mẫu giáo Phước Thạnh, huyện Long Đất (nay là huyện Đất Đỏ). (từ trang 61 đến trang 62)
15,065,559 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner