Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 125 xuất bản ngày 30/12/2007: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28/12/2007 Quyết định số 99/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao mức hỗ trợ ngân sách năm 2008 cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp. (từ trang 03 đến trang 06)
28/12/2007 Quyết định số 100/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 dự án đóng tàu tuần tra vỏ gỗ trên biển cho Công an tỉnh. (trang 07)
28/12/2007 Quyết định số 101/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển các trường trung học phổ thông bán công thành trường trung học phổ thông công lập và học sinh trung học phổ thông hệ bán công (hệ B) trong các trường trung học phổ thông công lập sang hệ công lập. (từ trang 08 đến trang 09)
28/12/2007 Quyết định số 102/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt mức thu học phí của Trường Trung cấp Nghề tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu từ năm học 2007 - 2008. (từ trang 10 đến trang 11)
28/12/2007 Quyết định số 103/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 12 đến trang 23)
28/12/2007 Quyết định số 104/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 24 đến trang 33)
27/12/2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức về việc điều chỉnh dự toán thu thuế giá trị gia tăng – thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn xã Láng Lớn năm 2007. (từ trang 34 đến trang 35)
28/12/2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện Châu Đức năm 2008. (từ trang 36 đến trang 40)
28/12/2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức về sử dụng nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2007. (trang 41)
28/12/2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức về việc phê duyệt phân loại đơn vị hành chính huyện Châu Đức. (trang 42)
28/12/2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2008. (từ trang 43 đến trang 45)
27/11/2007 Quyết định số 4195/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh nội dung Điều 1 Quyết định số 3538/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh khoản 7, 9 Điều 1 Quyết định số 8404/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2004 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Ủy ban nhân dân phường 12. (từ trang 46 đến trang 47)
20/12/2007 Quyết định số 4650/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch tổ chức đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2008. (từ trang 48 đến trang 57)
15,210,005 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner