Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 83 + 84 xuất bản ngày 12/12/2014: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21/11/2014 Chỉ thị số 22/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn. (từ trang 03 đến trang 06)
28/11/2014 Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ phụ cấp cho viên chức tại Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 07 đến trang 08)
28/11/2014 Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định diện tích tối thiểu sau khi tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 09 đến trang 13)
04/12/2014 Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 14 đến trang 27)
13/11/2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế huyện Tân Thành. (từ trang 28 đến trang 34)
14/11/2014 Quyết định số 2533/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại năm 2015 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 35 đến trang 36)
17/11/2014 Quyết định số 2537/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Hạnh phúc hàng năm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 37 đến trang 41)
17/11/2014 Quyết định số 2538/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện “Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. (từ trang 42 đến trang 55)
19/11/2014 Quyết định số 2553/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2015 – 2020. (từ trang 56 đến trang 72)
19/11/2014 Quyết định số 2554/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Đảo Long Sơn, thành phố Vũng Tàu đối với khu đất xây dựng khuôn viên Đền thờ Liệt sỹ xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 73 đến trang 74)
28/11/2014 Quyết định số 2628/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 75 đến trang 80)
09/12/2014 Quyết định số 2700/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án Khách sạn và Spa Vũng Tàu (Khách sạn C-A-O) tại đường Thùy Vân, phường 8, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 81 đến trang 82)
11/12/2014 Quyết định số 2712/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư Phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 83 đến trang 86)
01/12/2014 Chỉ thị số 24/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện ngay các giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện chỉ số cải cách hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 87 đến trang 91)
23/10/2014 Quyết định số 2234/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ. (từ trang 92 đến trang 107)
15,285,185 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner