Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 02 + 03 xuất bản ngày 05/09/2006: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17/08/2006 Chỉ thị số 27/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 04 đến trang 06)
25/08/2006 Quyết định số 2518/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về việc sửa đổi nội dung khoản 4, Điều 4 và bổ sung khoản 23, Điều 4 trong bảng quy định về cấp nhà, hạng nhà, giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo quyết định số 1409/2006/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh”. (từ trang 07 đến trang 08)
30/08/2006 Quyết định số 2571/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu và sử dụng lệ phí thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 09 đến trang 10)
31/08/2006 Quyết định số 2585/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 11 đến trang 57)
31/08/2006 Quyết định số 2603/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu phí bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 58 đến trang 59)
31/08/2006 Quyết định số 2604/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi cụ thể kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 60 đến trang 61)
31/08/2006 Quyết định số 2605/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 62 đến trang 66)
15/08/2006 Quyết định số 2351/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Bưu chính - Viễn thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 67 đến trang 71)
15/08/2006 Quyết định số 2352/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán ngân sách cho 82 xã, phường, thị trấn của Sở Tài chính. (từ trang 72 đến trang 76)
15/08/2006 Quyết định số 2359/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (trang 77)
24/08/2006 Quyết định số 2473/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Tổ liên ngành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 78 đến trang 83)
24/08/2006 Quyết định số 2494/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập đề án Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 84 đến trang 91)
24/08/2006 Quyết định số 2495/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo "Bình ổn giá dịch vụ" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 92 đến trang 93)
24/08/2006 Quyết định số 2496/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo “bình ổn giá dịch vụ” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 94 đến trang 95)
28/08/2006 Quyết định số 2551/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. (từ trang 96 đến trang 98)
29/08/2006 Quyết định số 2556/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán hạng mục công trình Di dời đường dây trung, hạ thế thuộc dự án cải tạo và nâng cấp đường quy hoạch số 8, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 99 đến trang 101)
29/08/2006 Quyết định số 2557/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Đường điện trung, hạ thế và trạm biến áp ấp Vĩnh Thanh, thị trấn Ngãi Giao, ấp Gia Hoà – Đông Linh – Vĩnh An, xã Bình Giã, tổ dân cư 43 – 60 – 81 - 83 xã Kim Long, thôn 7 ấp Quảng Tây xã Nghĩa Thành, ấp Liên Đức xã Xà Bang, huyện Châu Đức. (từ trang 102 đến trang 103)
29/08/2006 Quyết định số 2559/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án Hạ tầng khu dân cư Bến Lội Bình Châu giai đoạn 2, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 104 đến trang 110)
31/08/2006 Quyết định số 2582/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất của Ban Quản lý Rừng phòng hộ thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2006. (từ trang 111 đến trang 113)
31/08/2006 Quyết định số 2583/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư chung cư 05 tầng tại xã Phước Hải. (từ trang 114 đến trang 116)
31/08/2006 Quyết định số 2584/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình: Mở rộng Trung tâm Y tế Bà Rịa. (từ trang 117 đến trang 118)
31/08/2006 Quyết định số 2608/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành. (từ trang 119 đến trang 121)
15,543,780 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner