Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 23 + 24 xuất bản ngày 13/11/2006: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08/11/2006 Quyết định số 4010/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức viên chức nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 04 đến trang 16)
09/11/2006 Quyết định số 4019/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch hành động bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 17 đến trang 27)
18/10/2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Long Điền về việc cho thôi làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Long Điền khoá I, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 28)
18/10/2006 Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Long Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Điền, khóa I, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 29)
28/09/2006 Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện Long Điền về việc thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. (từ trang 30 đến trang 39)
11/10/2006 Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc Ban hành quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo công tác phòng không nhân dân của huyện Long Điền. (từ trang 40 đến trang 46)
18/10/2006 Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền về việc ban hành Quy chế giao ban, báo cáo, kiểm tra, sơ kết công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng trên địa bàn huyện Long Điền. (từ trang 47 đến trang 62)
31/10/2006 Quyết định số 3960/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học Phổ thông Long Hải - huyện Long Điền. (từ trang 63 đến trang 68)
03/11/2006 Quyết định số 3973/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh khoản 10, Điều 1 của Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 69 đến trang 70)
03/11/2006 Quyết định số 3974/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh khoản 10, Điều 1 của Quyết định số 8318/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 71 đến trang 72)
03/11/2006 Quyết định số 3975/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu 03 (gói xây lắp – thiết bị) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp phân phối xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 73 đến trang 74)
03/11/2006 Quyết định số 3976/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 10, Điều 1, Quyết định số 8712/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 75 đến trang 76)
03/11/2006 Quyết định số 3983/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng nhà thầu gói thầu số 01 (gói thầu xây lắp) thuộc Dự án Khu nhà ở tạm cư Đại An, phường 9, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 77 đến trang 81)
07/11/2006 Quyết định số 3994/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình cải tạo, nâng cấp đường vào Khu du lịch Bến Cát, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 82 đến trang 83)
08/11/2006 Quyết định số 4002/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 vào hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 84 đến trang 87)
08/11/2006 Quyết định số 4013/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu số 1 (xây lắp và thiết bị) thuộc Dự án xây dựng trụ sở làm việc Liên đoàn Lao động huyện Long Điền. (từ trang 88 đến trang 92)
09/11/2006 Quyết định số 4018/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ Công tác khảo sát, phân loại hồ sơ về nhà tù Côn Đảo. (từ trang 93 đến trang 94)
09/11/2006 Quyết định số 4020/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 112/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2006 - 2010” tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 95 đến trang 107)
15,467,048 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner