Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 36 + 37 xuất bản ngày 30/12/2006: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03/10/2006 Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức về việc ban hành Quy chế về công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong xây dựng và kiểm tra việc thực hiện đề án quy hoạch, kế hoạch trên địa bàn huyện Châu Đức. (từ trang 04 đến trang 16)
03/10/2006 Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức về việc ban hành Chương trình hàng động của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. (từ trang 17 đến trang 24)
25/12/2006 Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức về việc phê duyệt Kế hoạch hành động bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đến năm 2010 trên địa bàn huyện Châu Đức. (từ trang 25 đến trang 32)
20/07/2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành về việc phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2005 của huyện Tân Thành. (từ trang 33 đến trang 34)
20/07/2006 Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành về việc điều chỉnh và bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2006 các công trình do huyện quyết định đầu tư. (từ trang 35 đến trang 47)
05/07/2006 Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành. (từ trang 48 đến trang 66)
05/01/2006 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu năm 2006. (từ trang 67 đến trang 69)
05/01/2006 Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách địa phương, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2004. (trang 70)
05/01/2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về dự toán thu ngân sách nhà nước, dự toán phân bổ chi ngân sách các đơn vị và các phường, xã trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. (từ trang 71 đến trang 73)
08/12/2006 Quyết định số 4466/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cứu trợ thiệt hại do hậu quả cơn bão số 9. (từ trang 74 đến trang 76)
09/12/2006 Quyết định số 4474/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung và điều chỉnh thiết kế kỹ thuật thi công – dự toán xây dựng mở rộng Trụ sở làm việc Sở Giao thông - Vận tải. (từ trang 77 đến trang 78)
11/12/2006 Quyết định số 4505/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán phần điện hạ thế công trình hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư H20, thị xã Bà Rịa. (từ trang 79 đến trang 80)
11/12/2006 Quyết định số 4510/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Thuận Huệ thị trấn Long Điền, huyện Long Điền. (từ trang 81 đến trang 83)
20/12/2006 Quyết định số 4635/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung và điều chỉnh thiết kế kỹ thuật thi công – dự toán xây dựng Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc. (từ trang 84 đến trang 85)
22/12/2006 Quyết định số 4664/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch đấu thầu của dự án, hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng nhà thầu gói thầu 2 (gói thầu xây lắp) thuộc dự án Khu nghĩa địa tập trung huyện Đất Đỏ. (từ trang 86 đến trang 87)
22/12/2006 Quyết định số 4667/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình xây dựng bổ sung tại Trung tâm Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 88 đến trang 89)
25/12/2006 Quyết định số 4686/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Tổ hợp Dưỡng sinh Hoa Anh Đào (Khu A) thuộc xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 90 đến trang 93)
25/12/2006 Quyết định số 4691/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề cương và kinh phí công tác khảo sát địa chất, thủy văn và lập dự án đầu tư công trình đường quy hoạch N6, phường 10, 11, 12, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 94 đến trang 96)
26/12/2006 Quyết định số 4696/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp và thiết bị (gói số 1) thuộc dự án Nhà luyện tập và thi đấu judo. (trang 97)
26/12/2006 Quyết định số 4714/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Đường điện trung, hạ thế và các trạm biến áp khu Bàu Súng - Nhà Tình nghĩa Hương lộ 10 Cựu chiến binh - Khu tái định cư 1 + 2 + 3 Trục Bắc - Nam - Long Huyện - Long Bình - Quốc lộ 55 Mới - Khu Trung tâm hành chính huyện - thị trấn Long Điền - huyện Đất Đỏ - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 98 đến trang 99)
27/12/2006 Quyết định số 4728/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình cải tạo nâng cấp đường ven biển Vũng Tàu - Long Hải - Bình Châu (đoạn Hải Đăng - Phước Tỉnh). (từ trang 100 đến trang 101)
27/12/2006 Quyết định số 4729/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Đường dây trung, hạ thế và các trạm biến áp cấp điện cho ấp l đi ấp 4, tổ ấp Sông Xoài, xã Sông Xoài; ấp 3 đi Tràng Lớn, ấp l đi ấp 3 xã Hắc Dịch, ấp 5 xã Tóc Tiên đi tổ 12 xã Hắc Dịch, ấp 1 đi ấp 6, ấp 6, ấp 4, ấp 2 đi ấp 3, tổ 4, tổ 5 ấp 5 xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 102 đến trang 103)
27/12/2006 Quyết định số 4734/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 7 – Điều 1 của Quyết định số 7533/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án tuyến thoát nước mưa T1 và T2 Khu công nghiệp Phú Mỹ 1. (từ trang 104 đến trang 105)
15,503,593 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner