Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 38 + 39 xuất bản ngày 31/12/2006: 25 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04/01/2006 Nghị quyết số 20/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về việc thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2006 của huyện Côn Đảo. (từ trang 04 đến trang 06)
04/01/2006 Nghị quyết số 21/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về việc phê duyệt Đề án thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục bậc trung học và nâng cao chất lượng giáo dục. (từ trang 07 đến trang 08)
04/01/2006 Nghị quyết số 22/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về việc phê duyệt Đề án giảm nghèo huyện Côn Đảo giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 09 đến trang 10)
04/01/2006 Nghị quyết số 23/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về việc huy động Ngày công lao động nghĩa vụ công ích năm 2006. (trang 11)
17/07/2006 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện Châu Đức 6 tháng cuối năm 2006. (từ trang 12 đến trang 15)
17/07/2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức về việc phê chuẩn đề án giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 của huyện Châu Đức. (từ trang 16 đến trang 17)
17/07/2006 Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức về việc phê chuẩn điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2006 – 2010 huyện Châu Đức. (từ trang 18 đến trang 20)
17/07/2006 Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức về việc phê duyệt quyết toán thu chi ngân sách nhà nước huyện năm 2005. (trang 21)
30/06/2006 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006 của huyện Ðất Ðỏ. (từ trang 22 đến trang 26)
30/06/2006 Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ về việc thành lập thị trấn Đất Đỏ và thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 27 đến trang 28)
21/03/2006 Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho công dân nam giới đủ 17 tuổi và công dân trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự chưa được đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2006. (từ trang 29 đến trang 31)
27/03/2006 Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ về việc triển khai thực hiện chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước trên địa bàn huyện Đất Đỏ. (từ trang 32 đến trang 34)
10/01/2006 Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ về việc ban hành Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân huyện với Liên đoàn Lao động huyện Đất Đỏ. (từ trang 35 đến trang 39)
13/04/2006 Quyết định số 667/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu du lịch huyện Đất Đỏ. (từ trang 40 đến trang 45)
22/05/2006 Quyết định số 1137/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Đất Đỏ. (từ trang 46 đến trang 53)
17/08/2006 Quyết định số 2294/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính huyện Đất Đỏ. (từ trang 54 đến trang 58)
10/10/2006 Quyết định số 2559/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện Đất Đỏ. (từ trang 59 đến trang 66)
29/05/2006 Chỉ thị số 10/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu về việc tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. (từ trang 67 đến trang 68)
14/03/2006 Quyết định số 1407/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu về việc không cho neo đậu ghe, tàu khai thác hải sản trên các bãi tắm biển thành phố Vũng Tàu. (từ trang 69 đến trang 70)
20/07/2006 Nghị quyết số 18/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Xuyên Mộc 6 tháng cuối năm 2006. (từ trang 71 đến trang 76)
05/01/2006 Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc về việc triển khai Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Xuyên Mộc năm 2006. (từ trang 77 đến trang 82)
05/01/2006 Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc về việc tổ chức quản lý, điều hành ngân sách năm 2006 của huyện Xuyên mộc. (từ trang 83 đến trang 85)
09/03/2006 Chỉ thị số 05/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2006. (từ trang 86 đến trang 89)
25/08/2006 Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc về việc phát động đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm 2006 – 2010 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX. (từ trang 90 đến trang 91)
21/12/2006 Quyết định số 4650/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu 5B (gói thiết bị trường học) thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học liên xã Phước Hội, Lộc An, Long Mỹ huyện Đất Đỏ. (từ trang 92 đến trang 93)
15,540,200 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner