Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 25 + 26 xuất bản ngày 28/03/2015: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03/03/2015 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. (từ trang 04 đến trang 17)
03/02/2015 Quyết định số 256/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; công trình: xây dựng cống xả lũ đập dâng Lồ Ồ, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 18 đến trang 22)
03/02/2015 Quyết định số 261/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá sản phẩm, dịch vụ công ích công tác quản lý, bảo trì hệ thống cầu, đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2015. (từ trang 23 đến trang 26)
05/02/2015 Quyết định số 287/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; công trình: mua sắm thiết bị đào tạo nghề thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, dự án đổi mới và phát triển dạy nghề của Trường cao đẳng nghề tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 27 đến trang 31)
05/02/2015 Quyết định số 288/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; công trình: đường dây trung thế 22KV và trạm biến áp 3 pha 250KVA-22/0,4KV cấp điện cho Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu. (từ trang 32 đến trang 35)
05/02/2015 Quyết định số 289/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; công trình: cải tạo sân trường, sân khấu, cột cờ, hệ thống thoát nước Trường Trung học Phổ thông Trần Nguyên Hãn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 36 đến trang 39)
06/02/2015 Quyết định số 299/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; công trình: cải tạo sân đường giao thông nội bộ Trường Trung học Phổ thông Trần Văn Quan, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 40 đến trang 44)
06/02/2015 Quyết định số 300/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; công trình: đường dây trung thế 22KV và trạm biến áp 3 pha 3x7,5KVA-22/0,4KV cấp điện cho Trường Trung học Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. (từ trang 45 đến trang 48)
09/02/2015 Quyết định số 304/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án sửa chữa cải tạo các vị trí mất an toàn giao thông tại 8 tuyến đường trên địa bàn tỉnh. (từ trang 49 đến trang 52)
10/02/2015 Quyết định số 307/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch và kinh phí phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 53 đến trang 54)
10/02/2015 Quyết định số 310/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi Điểm 6, Mục II Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được ban hành kèm theo Quyết định số 2496/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 55 đến trang 56)
10/02/2015 Quyết định số 311/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: duy tu, sửa chữa đường Quang Trung, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 57 đến trang 60)
10/02/2015 Quyết định số 313/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán (bổ sung) công trình: đường ven biển Vũng Tàu đi Bình Thuận, đoạn Long Hải - Phước Hải. (từ trang 61 đến trang 64)
10/02/2015 Quyết định số 316/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến ống chuyển tải Châu Pha-Đá Bạc. (từ trang 65 đến trang 66)
10/02/2015 Quyết định số 321/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư dự án Khu du lịch Biển Sáng - Hồ Tràm tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. (từ trang 67 đến trang 68)
11/02/2015 Quyết định số 333/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: sửa chữa đường Kim Long - Quảng Thành (Km0+0.00-:- Km4+0.00). (từ trang 69 đến trang 72)
11/02/2015 Quyết định số 334/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: sửa chữa đường ven biển đoạn Bến Lội - Bình Châu (Km60+500-:-Km64+500). (từ trang 73 đến trang 76)
12/02/2015 Quyết định số 346/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án sửa chữa hàng rào bảo vệ rừng Khu bảo tồn thiển nhiên Bình Châu-Phước Bửu. (từ trang 77 đến trang 79)
14/02/2015 Quyết định số 355/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: Lắp đặt đèn đường tuyến Quốc lộ 55, đoạn qua huyện Xuyên Mộc. (từ trang 80 đến trang 84)
14/02/2015 Quyết định số 356/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: sửa chữa đường Tập đoàn 7 - Phước Bình, huyện Tân Thành. (từ trang 85 đến trang 88)
14,391,799 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner