Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 27 + 28 xuất bản ngày 30/03/2015: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06/03/2015 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách ưu đãi đối với công chức, viên chức, nhân viên công tác tại địa bàn huyện Côn Đảo. (từ trang 04 đến trang 06)
06/03/2015 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án chính sách trợ cấp thu hút nguồn nhân lực cho ngành y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, giai đoạn 2015-2020. (từ trang 07 đến trang 15)
06/03/2015 Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đề án thí điểm thuê chuyên gia y tế trong nước để nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn trong khám chữa bệnh cho ngành y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, giai đoạn 2015-2017. (từ trang 16 đến trang 34)
14/02/2015 Quyết định số 357/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: sửa chữa đường Nguyễn Hữu Thọ (đoạn từ Quốc lộ 51 đến đường Cách Mạng Tháng Tám), thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 35 đến trang 38)
14/02/2015 Quyết định số 359/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: điều chỉnh, bổ sung hệ thống biển báo hiệu giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 39 đến trang 42)
14/02/2015 Quyết định số 360/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: hệ thống thủy lợi Sông Hoả - huyện Xuyên Mộc. (từ trang 43 đến trang 49)
14/02/2015 Quyết định số 361/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: sửa chữa đường Nguyễn An Ninh (đoạn từ 3/2 đến Nguyễn Lương Bằng), thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 50 đến trang 53)
25/02/2015 Quyết định số 381/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nâng cấp đường Ấp Bắc xã Hoà Long đi thôn Quảng Phú xã Đá Bạc huyện Châu Đức. (từ trang 54 đến trang 55)
25/02/2015 Quyết định số 383/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão Bến Lội - Bình Châu. (từ trang 56 đến trang 57)
25/02/2015 Quyết định số 387/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán bổ sung dự án: nâng cấp đường Hội Bài - Châu Pha - Đá Bạc – Phước Tân giai đoạn I đoạn từ Quốc lộ 51 đến Quốc lộ 56 (Km0+00 ÷ Km20+875). Hạng mục: Xây lắp đoạn từ Km0+00 ÷ Km4+500 (Gói thầu 12) Hạng mục: Xây lắp đoạn từ Km4+500 ÷ Km9+000 (Gói thầu 13) Hạng mục: Xây lắp đoạn từ Km9+00 ÷ Km13+550,95 (Gói thầu 14). (từ trang 58 đến trang 62)
26/02/2015 Quyết định số 391/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tổ chức có đủ điều kiện vay vốn đóng mới tàu cá vỏ sắt theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ. (từ trang 63 đến trang 64)
26/02/2015 Quyết định số 392/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt cá nhân có đủ điều kiện vay vốn đóng mới tàu cá vỏ sắt theo quy định của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ. (từ trang 65 đến trang 66)
26/02/2015 Quyết định số 393/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt cá nhân có đủ điều kiện vay vốn đóng mới tàu cá vỏ sắt theo quy định của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ. (từ trang 67 đến trang 68)
26/02/2015 Quyết định số 394/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt cá nhân có đủ điều kiện vay vốn nâng cấp tàu cá theo quy định của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ. (trang 69)
27/02/2015 Quyết định số 398/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án sửa chữa Trung tâm giáo dục Lao động và Dạy nghề tại huyện Xuyên Mộc. (từ trang 70 đến trang 71)
27/02/2015 Quyết định số 400/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án trạm phủ sóng chương trình phát thanh - truyền hình của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại huyện Côn Đảo. (từ trang 72 đến trang 73)
02/03/2015 Quyết định số 428/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: chăm sóc, quản lý 45 cây mẹ đã được tuyển chọn để nhân giống tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu. (từ trang 74 đến trang 77)
02/03/2015 Quyết định số 429/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: xây dựng bổ sung lâm phần tuyển chọn giống và cây mẹ để công nhận nguồn giống các loài: Dầu cát, Bình linh, Bằng Lăng, Chiêu liêu và Sao đen tại khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu. (từ trang 78 đến trang 81)
02/03/2015 Quyết định số 430/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nâng cấp, cải tạo Trường Trung học Phổ thông Châu Thành, thành phố Bà Rịa. (từ trang 82 đến trang 84)
05/03/2015 Quyết định số 454/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư tăng cường tiềm lực trang thiết bị cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 85 đến trang 88)
14,500,154 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner