Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 89 xuất bản ngày 22/12/2014: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18/12/2014 Nghị quyết số 40/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 03 đến trang 04)
18/12/2014 Nghị quyết số 41/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chính sách ưu đãi đối với cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, nhân viên công tác tại địa bàn huyện Côn Đảo. (từ trang 05 đến trang 07)
18/12/2014 Nghị quyết số 42/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chế độ hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho công an viên và thôn, ấp, khu đội trưởng được bố trí ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 08 đến trang 09)
18/12/2014 Nghị quyết số 43/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chế độ trợ cấp khuyến khích đối với một số đối tượng công chức, viên chức, nhân viên công tác trong các ngành giáo dục, y tế, kiểm lâm, văn hóa trên địa bàn huyện Côn Đảo. (từ trang 10 đến trang 11)
18/12/2014 Nghị quyết số 46/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh thuộc hộ gia đình nghèo chuẩn tỉnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 12 đến trang 13)
18/12/2014 Nghị quyết số 47/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn đề án thí điểm thuê chuyên gia y tế trong nước để nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn trong khám chữa bệnh cho ngành y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2015-2017. (từ trang 14 đến trang 26)
18/12/2014 Nghị quyết số 48/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn đề án chính sách trợ cấp thu hút nguồn nhân lực cho ngành y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2015-2020. (từ trang 27 đến trang 29)
18/12/2014 Nghị quyết số 50/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 30 đến trang 31)
18/12/2014 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương tạm ứng vốn Kho bạc nhà nước để đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện đa khoa Bà Rịa. (từ trang 32 đến trang 33)
18/12/2014 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động trong các Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh năm 2015. (trang 34)
18/12/2014 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn tổng số người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2014-2015 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 35 đến trang 37)
18/12/2014 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sử dụng nguồn vốn ngân sách mua lại 150 căn nhà tại dự án Lan Anh 2, Lan Anh 4 để chuyển đổi làm quỹ nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước. (từ trang 38 đến trang 39)
18/12/2014 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2015. (từ trang 40 đến trang 41)
18/12/2014 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2015. (từ trang 42 đến trang 44)
05/11/2014 Quyết định số 2412/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ Đợt 7 năm 2014 cho ngư dân theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 45 đến trang 48)
15,032,192 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner