Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 63 + 64 xuất bản ngày 20/06/2015: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27/05/2015 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 03 đến trang 14)
28/05/2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo ban hành quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo. (từ trang 15 đến trang 22)
28/05/2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Long Điền. (từ trang 23 đến trang 30)
27/05/2015 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự. (từ trang 31 đến trang 34)
18/05/2015 Quyết định số 1003/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án xử lý ô nhiễm môi trường khu vực Cửa Lấp thuộc huyện Long Điền và thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 35 đến trang 71)
18/05/2015 Quyết định số 1057/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy trình giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 72 đến trang 88)
15,248,446 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner