Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 65 + 66 xuất bản ngày 25/06/2015: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18/05/2015 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính và báo cáo việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 03 đến trang 15)
20/04/2015 Quyết định số 785/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán khảo sát lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 phục vụ lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch lâm viên Núi Dinh tại thành phố Bà Rịa và huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 16 đến trang 18)
24/04/2015 Quyết định số 855/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại mỏ sét gạch ngói Mỹ Xuân 3, huyện Tân Thành, của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng DIC. (từ trang 19 đến trang 20)
08/05/2015 Quyết định số 935/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án thực hiện mô hình một cửa tập trung cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 21 đến trang 51)
11/05/2015 Quyết định số 965/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch chi tiết kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu triển khai phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp và phần mềm quản lý tài sản nhà nước cho các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2015. (từ trang 52 đến trang 53)
11/05/2015 Quyết định số 966/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổ chức các lớp bồi dưỡng phục vụ chuyên môn tại Bệnh viện Bà Rịa. (từ trang 54 đến trang 55)
11/05/2015 Quyết định số 968/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết kế hoạch nâng cấp trang thông tin thành cổng thông tin điện tử của Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 56 đến trang 58)
12/05/2015 Quyết định số 972/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát thủ tục hành chính và triển khai thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 59 đến trang 65)
19/05/2015 Quyết định số 1042/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư phòng họp truyền hình trực tuyến Tỉnh ủy. (từ trang 66 đến trang 67)
20/05/2015 Quyết định số 1060/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy trình tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 68 đến trang 81)
01/06/2015 Quyết định số 1135/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công tác chỉnh lý tài liệu tại Sở Giao thông - vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 82 đến trang 84)
01/06/2015 Quyết định số 1142/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: nhà để xe, kho vật chứng, kho xe vi phạm, sân bãi thuộc dự án: Trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 85 đến trang 88)
15,022,662 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner