Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 67 + 68 xuất bản ngày 30/06/2015: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29/01/2015 Chỉ thị số 07/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức quản lý điều hành ngân sách nhà nước năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 04 đến trang 08)
28/01/2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chế độ hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho công an viên và thôn, ấp, khu đội trưởng được bố trí ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 09 đến trang 11)
17/06/2015 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số nội dung của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 12 đến trang 13)
19/06/2015 Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 14 đến trang 22)
10/06/2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế huyện Long Điền. (từ trang 23 đến trang 29)
02/06/2015 Quyết định số 1151/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá đất tính tiền chuyển mục đích sử dụng đất dự án: phân xưởng sản xuất nước đá tinh khiết Ngọc Hiệp của DNTN Ngọc Hiệp, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa. (từ trang 30 đến trang 31)
03/06/2015 Quyết định số 1159/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá đất để tính tiền chuyển mục đích sử dụng đất của hộ bà Phạm Thị Thu Thủy tại xã Tam Phuớc, huyện Long Điền. (từ trang 32 đến trang 33)
16/06/2015 Quyết định số 1279/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện kê khai giá hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn huyện Côn Đảo. (từ trang 34 đến trang 41)
15/06/2015 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao hiêu quả công tác quản lý công trình kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 42 đến trang 44)
11/05/2015 Quyết định số 1111/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Đề án phát triển ngành Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 45 đến trang 47)
20/05/2015 Quyết định số 1059/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 48 đến trang 56)
28/05/2015 Quyết định số 1114/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về trình tự, thủ tục ứng trước dự toán ngân sách năm sau đối với ngân sách cấp tỉnh. (từ trang 57 đến trang 63)
29/05/2015 Quyết định số 1129/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng mức kinh phí xây Nhà tình nghĩa và nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (trang 64)
29/05/2015 Quyết định số 1130/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Phú Mỹ 1. (từ trang 65 đến trang 66)
01/06/2015 Quyết định số 1139/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và bản đồ nhạy cảm môi trường đường bờ của tỉnh. (từ trang 67 đến trang 68)
02/06/2015 Quyết định số 1149/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Khoản 6.2 và Khoản 11, Điều 1 Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình sửa chữa, nâng cấp các trạm quản lý bảo vệ rừng số 04, số 05 và số 08 Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu. (từ trang 69 đến trang 72)
02/06/2015 Quyết định số 1150/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án hạ tầng kỹ thuật khu chế biến hải sản tập trung tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ. (từ trang 73 đến trang 74)
02/06/2015 Quyết định số 1154/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 698/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt đề án đào tạo lao động kỹ thuật phục vụ ngành CNHT trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 75 đến trang 76)
12/06/2015 Quyết định số 1244/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 77 đến trang 78)
11/06/2015 Quyết định số 1235/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Bà Rịa. (từ trang 79 đến trang 88)
14,727,592 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner