Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 77 + 78 xuất bản ngày 05/08/2015: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06/07/2015 Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quy trình tuyển dụng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 04 đến trang 18)
27/07/2015 Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2015. (từ trang 19 đến trang 22)
03/08/2015 Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, xác định giá khởi điểm đấu giá cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 23 đến trang 26)
29/07/2015 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 27 đến trang 30)
17/07/2015 Quyết định số 1599/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung thời điểm tính tiền sử dụng đất tại Điều 1 Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 31 đến trang 32)
21/07/2015 Quyết định số 1624/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Mipha - Hồ Tràm tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 33 đến trang 35)
21/07/2015 Quyết định số 1625/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1349/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 36 đến trang 37)
15/07/2015 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 38 đến trang 44)
17/07/2015 Quyết định số 1576/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu vệ sinh môi trường tại Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh năm 2015. (từ trang 45 đến trang 46)
17/07/2015 Quyết định số 1578/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: - Tên dự án: đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu CN Phú Mỹ I. Tên công trình: San nền ô số 11, mảnh 11.3. (từ trang 47 đến trang 51)
17/07/2015 Quyết định số 1580/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: Trung tâm hành chính huyện Long Điền - Hạng mục: Bồi thường giải phóng mặt bằng, san nền và bờ kè. (từ trang 52 đến trang 56)
17/07/2015 Quyết định số 1583/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình bảo dưỡng máy đóng mở các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh năm 2015. (từ trang 57 đến trang 58)
22/07/2015 Quyết định số 1640/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cải tạo, sửa chữa Trường Trung học Phổ thông Võ Thị Sáu, huyện Đất Đỏ. (từ trang 59 đến trang 61)
22/07/2015 Quyết định số 1641/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cải tạo, sửa chữa và mua sắm thiết bị Văn phòng Thông tin quy hoạch xây dựng Tân Thành. (từ trang 62 đến trang 63)
24/07/2015 Quyết định số 1650/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu phương án thuê dịch vụ vệ sinh công nghiệp cho Bệnh viện đa khoa Bà Rịa. (từ trang 64 đến trang 65)
24/07/2015 Quyết định số 1651/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 66 đến trang 67)
29/07/2015 Quyết định số 1673/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật; lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 68 đến trang 78)
29/07/2015 Quyết định số 1674/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 79 đến trang 86)
29/07/2015 Quyết định số 1683/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sản xuất bản tin sức khỏe Bà Rịa-Vũng Tàu và in ấn tờ rơi, băng rôn truyền thông. (từ trang 87 đến trang 88)
30/07/2015 Quyết định số 1703/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Nhà Chúa đảo thuộc khu di tích lịch sử nhà tù Côn Đảo (Di tích quốc gia đặc biệt). (từ trang 89 đến trang 92)
15,250,919 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner