Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 02 xuất bản ngày 04/02/2013: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18/12/2012 Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh nâng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (trang 04)
18/12/2012 Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về chính sách, chế độ đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 05 đến trang 14)
28/12/2012 Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về trình tự thủ tục ghi nợ, thanh toán nợ tiền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. (từ trang 15 đến trang 18)
26/12/2012 Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa về việc triển khai thực hiện "Quy định phối hợp thực hiện 02 thủ tục hành chính kết hợp liên thông tại bộ phận một cửa cấp xã về đăng ký khai sinh, nhập hộ khẩu, đăng ký và cấp thẻ bảo hiểm xã hội cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa hộ khẩu''. (từ trang 19 đến trang 20)
18/12/2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa về việc sửa đổi bổ sung một số điều của ''Quy định phối hợp thực hiện 02 thủ tục hành chính kết hợp liên thông tại bộ phận một cửa cấp xã về đăng ký khai sinh, nhập hộ khẩu, đăng ký và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa hộ khẩu'' ban hành kèm theo Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa (nay là thành phố Bà Rịa). (từ trang 21 đến trang 23)
27/12/2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo về việc thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản - sự nghiệp kinh tế năm 2012 và kế hoạch vốn xây dựng cơ bản - sự nghiệp kinh tế năm 2013. (từ trang 24 đến trang 31)
10/12/2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế, xây dựng cơ bản phân cấp năm 2012. (từ trang 32 đến trang 42)
19/12/2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ ban hành Quy định nội dung chi, mức chi Quỹ quốc phòng - an ninh ở xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đất Đỏ. (từ trang 43 đến trang 48)
18/12/2012 Chỉ thị số 05/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền tăng cường hoạt động kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực xây dựng, môi trường trên địa bàn huyện Long Điền. (từ trang 49 đến trang 50)
21/12/2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu năm 2013. (từ trang 51 đến trang 53)
21/12/2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2013 của thành phố Vũng Tàu. (từ trang 54 đến trang 60)
21/12/2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011 của thành phố Vũng Tàu. (từ trang 61 đến trang 62)
21/12/2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về dự toán thu ngân sách nhà nước, dự toán phân bổ chi ngân sách các đơn vị và phường, xã trong toàn thành phố Vũng Tàu năm 2013. (từ trang 63 đến trang 64)
21/12/2012 Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về việc thông qua đề án ''Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Vũng Tàu đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020''. (từ trang 65 đến trang 66)
21/12/2012 Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu về việc phê chuẩn đề án ''Quy hoạch phát triển giáo dục - đào tạo thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020''. (từ trang 67 đến trang 68)
15,502,089 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner