Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 85 + 86 xuất bản ngày 08/09/2015: 4 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31/08/2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo ban hành Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Côn Đảo. (từ trang 02 đến trang 24)
01/09/2015 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 25 đến trang 27)
03/09/2015 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2015 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 28 đến trang 37)
06/08/2015 Quyết định số 1770/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao số tạm giữ lại 10% chi thường xuyên ngân sách nhà nước 8 tháng cuối năm 2015 cho các đơn vị sử dụng ngân sách cấp tỉnh và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (từ trang 38 đến trang 88)
15,499,937 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner