Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 79 + 80 xuất bản ngày 09/08/2015: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16/07/2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng cuối năm 2015 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 03 đến trang 07)
16/07/2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2015. (từ trang 08 đến trang 09)
16/07/2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung danh mục các dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2015 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 10 đến trang 17)
16/07/2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung danh mục thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư và danh mục các dự án, công trình cần cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 18 đến trang 47)
16/07/2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh. (từ trang 48 đến trang 49)
16/07/2015 Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chương trình phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2015 - 2025. (từ trang 50 đến trang 52)
16/07/2015 Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh. (từ trang 53 đến trang 54)
16/07/2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt đề án dạy và học tiếng Anh tại huyện Côn Đảo giai đoạn 2015 – 2018. (từ trang 55 đến trang 57)
16/07/2015 Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện mô hình trường học mới (VNEN) đối với cấp tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 58 đến trang 60)
06/08/2015 Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp trong việc lập hồ sơ và quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định tại Trung tâm tiếp nhận trong thời gian Tòa án nhân dân xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 61 đến trang 74)
16/07/2015 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh bổ sung Nghị quyết số 52/NQ-HĐND, ngày 18 tháng 12 năm 2014 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2015. (từ trang 75 đến trang 77)
16/07/2015 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho các cơ quan hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2015. (từ trang 78 đến trang 79)
04/08/2015 Quyết định số 1733/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển Công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. (từ trang 80 đến trang 88)
15,274,001 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner