Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND
Hội đồng nhân dân TP Bà Rịa
Ủy ban nhân dân TP Bà Rịa
Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo
Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức
Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
Hội đồng nhân nhân huyện Đất Đỏ
Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
Hội đồng nhân dân huyện Long Điền
Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền
Hội đồng nhân dân huyện Tân Thành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
Hội đồng nhân dân TP Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân TP Vũng Tàu
Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 95 + 96 xuất bản ngày 25/10/2015: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08/09/2015 Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện giảng dạy theo mô hình trường học mới VNEN đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 03 đến trang 11)
09/09/2015 Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đề án dạy và học tiếng Anh tại huyện Côn Đảo giai đoạn 2015 – 2018. (từ trang 12 đến trang 22)
21/09/2015 Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất có mặt nước, đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 23 đến trang 25)
25/09/2015 Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách trợ cấp đối với công chức, viên chức trực tiếp phục vụ chuyên môn trong ngành y tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020. (từ trang 26 đến trang 27)
12/10/2015 Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý sáng kiến cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 28 đến trang 42)
09/09/2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân huyện Long Điền ban hành quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Điền. (từ trang 43 đến trang 49)
06/10/2015 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nâng cao chất lượng đào tạo nghề và đào tạo nghề gắn với nhu cầu của doanh nghiệp. (từ trang 50 đến trang 54)
23/09/2015 Quyết định số 2261/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 55 đến trang 80)
28/09/2015 Quyết định số 2304/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính một số nội dung tại Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quy định hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, xác định giá khởi điểm đấu giá cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (từ trang 81 đến trang 82)
28/09/2015 Quyết định số 2308/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Nam sân bay thành phố Vũng Tàu đối với lô đất xây dựng dự án khu phức hợp thương mại - dịch vụ - văn phòng - căn hộ tại số 33A đường 30/4, phường 9, thành phố Vũng Tàu. (từ trang 83 đến trang 84)
22/09/2015 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác quản lý an toàn hóa chất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 85 đến trang 86)
01/10/2015 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và tăng cường công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (từ trang 87 đến trang 92)
15,543,786 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner